Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Podmínky členství v České asociaci streetwork

Podmínky vzniku členství v ČAS byly zásadně upraveny na Valné hromadě ČAS v dubnu 2017. Došlo ke zrušení některých stávajícíh systému hodnocení a ke schválení aktualizované metodiky rozvojového auditu a metodické návštěvy. Hlavní změnou oproti minulosti je, že Česká asociace streetwork nemůže a ani nechce garantovat kvalitu poskytovaných služeb, ale chce garantovat rozvoj kvality (ČAS není garantem plnění zákonných požadavků v jednotlivých zařízeních, ale je garantem trvalého rozvoje kvality svých členů).  Nově byly definovány hodnoty České asociace streetwork, které budou také diskutovány při realizaci rozvojového auditu a metodické návštěvy. 

I nadále bude v procesu hodnocení uznávání inspekce MPSV a/nebo certifikace RVKPP. V případě, že zařízení úspěšně splnilo požadavky inspekce/certifikace, a má zájem o členství v ČAS či o prodloužení členství, musí absolvovat minimálně jednodenní metodickou návštěvu. Metodická návštěva je realizována jedním hodnotitelem, tudíž má i nižší cenu (5 000 Kč).

V případě, že v zařízení nebyla realizována v období 3 let zpětně inspekce či certifikace, musí absolvovat rozvojový audit ČAS. Toto místní šetření provádí vždy dvojice hodnotitelů, časová dotace je 1,5 pracovního dne. Rozvojový audit vychází ze standardů kvality sociálních služeb, ale nehodnotí pouze existenci či znalost písemných metodik, ale zabývá se jejich propojením s praxí.

Novinkou je platnost rozvojového auditu a metodické návštěvy a to na dobu 5 let. Každý rok je však zařízení povinno zasílat písemně do kanceláře ČAS roční plán rozvoje. Tyto materiály budou prostudovány a zařízení bude zpět zaslána zpětná vazba. Tento požadavek vyplynul z Valné hromady ČAS. Na základě průběžných zpráv mezi jednotlivými rozvojovými audity, bude mít Správní rada, potažmo Valná hromada přehled o činnosti svých členů a o tom, zda mají nastavený trvalý rozvoj svých služeb. Vodítka ke zpracování ročního plánu rozvoje najdete zde.

Tagy