Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Podmínky členství v České asociaci streetwork

Česká asociace streetwork nemůže a ani nechce garantovat kvalitu poskytovaných služeb, ale chce garantovat to, že má služba nastavený systém podpory kvality poskytovaných služeb, reaguje na aktuální potřeby cílové skupiny i vzhledem k aktuálnímu dění ve společnosti a v lokalitě, kde působí. Má nastaveny procesy hodnocení dopadu poskytovaných služeb u cílové skupiny a služby poskytuje v souladu s Hodnotami ČAS a s Vizí NZDM 2030 (jedná-li se o nízkoprahové služby pro děti a mládež). České asociace streetwork má definovány základní hodnoty, sdílené členskými zařízeními ČAS, jejich pracovnicemi a pracovníky a individuálními členkami a členy ČAS.

Tyto hodnoty jsou také diskutovány při realizaci rozvojového auditu a metodické návštěvy.

Podmínkou vstupu do ČAS je absolvování Rozvojového auditu. V případě, že služba je již členem ČAS musí 1x za 5 let absolvovat Metodickou návštěvu a každý rok předkládat Roční plán rozvoje.
Česká asociace streetwork nabízí členství nízkoprahovým sociálním službám pracující metodu kontaktní práce (NZDM, TP, NDC, KC), nově pak také službě SAS pro rodiny s dětmi.

Rozvojový audit, jehož cena je 35.000,-, realizuje vždy dvojice hodnotitelů/lek při časové dotaci 1,5 dne. Rozvojový audit vychází ze standardů kvality sociálních služeb, ale nehodnotí pouze existenci či znalost písemných metodik, ale zabývá se jejich propojením s praxí. Další informace k Rozvojovým auditům včetně aktualizované (listopad 2023) metodiky naleznete ZDE.

Metodickou návštěvu ČAS provádí dva hodnotitelé/ky kvality, její cena je 12 000 Kč a veškeré informace včetně aktualizované (říjen 2023) metodiky najdete ZDE.

Platnost rozvojového auditu a Metodické návštěvy je na dobu 5 let. Každý rok je však zařízení povinno zasílat písemně do kanceláře ČAS Roční plán rozvoje. Tyto materiály budou prostudovány a zařízení bude zpět zaslána zpětná vazba. Tento požadavek vyplynul z Valné hromady ČAS. Na základě průběžných zpráv mezi jednotlivými Rozvojovými audity či Metodickými návštěvami, bude mít Správní rada, potažmo Valná hromada přehled o činnosti svých členů a o tom, zda mají nastavený systém podpory kvality poskytovaných služeb. Vodítka ke zpracování ročního plánu rozvoje najdete ZDE.

Hodnotitelé, kteří provádí Rozvojový audit, Metodickou návštěvu nebo píší reflexe k Ročnímu plánu rozvoje, procházejí každoročně kalibračním vzdělávání.

Tagy