Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Kontaktní práce s migranty

Institut kontaktní práce Vás zve na jednodenní kurz (8h) Kontaktní práce s migranty. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace:

Pracujete s migranty? Potřebujete širší kontext týkající se cizinecké problematiky? Jak s migranty ve vaší službě pracovat?

Jednodenní vzdělávací kurz reaguje na poptávku kontaktních pracovníků a pracovnic zejména ze služeb sociální prevence a sociálního poradenství, jejichž primární cílovou skupinou nejsou migranti a migrantky, ale kteří se s nimi při své práci potkávají, nebo je chtějí oslovit s nabídkou služeb. Typicky se jedná například o adiktologické služby, terénní služby pro osoby bez přístřeší, NZDM, terénní služby pro pracovnice v sexbyznysu a další. Cílem kurzu je identifikace nástrojů umožňujících navázání kvalitní spolupráce s migranty a migrantkami těmto službám. Kurz přináší stručný přehled historie migrace do ČR, potřebný pro pochopení souvislostí a prostředí, v němž se migranti, které potkáváme v terénu, pohybují. Po vysvětlení příslušné terminologie a základní legislativy týkající se cizinecké problematiky kurz následně propojuje obecné metody a techniky kontaktní práce s tímto migračním kontextem. Specifika kontaktní práce s migranty lektor společně s účastníky pojmenovává a v teoretické i praktické části kurzu se účastníci učí s těmito specifiky vhodně pracovat a vybrat optimální řešení pro svůj typ sociální služby. Důraz je přitom kladen zejména na prvokontakt a budování kvalitního vztahu s uživateli služby-migranty. Kromě kontaktní práce s dospělými uživateli služby kurz zohledňuje i specifika práce s dětmi a mladistvými z migrantských komunit.

Časová dotace: 8 hod.

Akreditace: MPSV č. A2023/1211-SP/PC

Lektoři: Mgr. Michal Krebs

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

2 750 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 450 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.