Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Umění rozhovoru

Institut kontaktní práce Vás zve na dvoudenní kurz (16h) Umění rozhovoru. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace:

Ptáte se na to, jak využít rozhovor s klientem pro užitečnou spolupráci? Nevíte, jak rozhovor začít, jak ho udržet a jak ho ukončit? Řešíte, co dělat, když klient odbočuje od tématu a váš rozhovor se stává rozplizlým? Účastník Mirek nám řekl: "Někdy jsem byl z klientů zoufalý, ale po kurzu mám pocit, že zvládnu posouvat rozhovor směrem k řešení. Pod vedením úžasné lektorky Světlany jsem si mohl různé postupy vyzkoušet. Kurz mi hodně pomohl."

Vzdělávací program je určen pro pracovníky, kteří se chtějí seznámit s tím, jak využít rozhovor s klientem pro nastavení užitečné spolupráce. V rámci kurzu Umění rozhovoru se účastníci seznámí se základní teorií systemického přístupu, která je potřebná k vedení rozhovoru. Kurz se zaměří na to, jak konkrétně využít sebereflexi při práci s klientem. Dále se účastníci dozvědí, jak vypadá profesionální pomáhající rozhovor, jaké jsou jeho fáze a na co se ve které fázi zaměřuje. Dozvědí se, jak vést rozhovor, aby nebyl rozplizlý. Jak začít, udržet a ukončit rozhovor. Jak taktně vstoupit klientovi do řeči apod.

V další části se kurz zabývá tématem práce se zakázkou klienta a jak se posunout od prvotních, často nejasných přání, směrem k měřitelnému cíli. Zaměřuje se na druhy otázek a jejich možnosti využití v rozhovoru, jak formulovat dobrou otázku. Na kurzu si účastníci budou moci vyzkoušet rozhovor zaměřený na formulaci měřitelného cíle. Rozhovor orientovaný na řešení a rozhovor na hledání zdrojů a rozvíjení dosažených úspěchů v klientově příběhu.

Kurz bude reagovat na individuální očekávání účastníků, bude probíhat interaktivní formou, v příjemné spolupracující atmosféře.

Časová dotace: 16 hod.

Akreditace: MPSV č. A2024/0300-SP/PC

Lektoři: www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

3 800 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 200 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.