Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Respektující přístup k LGBT+ dětem a dospívajícím v kontextu sociální práce

Institut kontaktní práce Vás zve na jednodenní kurz (8h) Respektující přístup k LGBT+ dětem a dospívajícím v kontextu sociální práce. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace: 

Kurz je zaměřen na gender a vývoj genderové identity a tematiku LGBT+ dětí a dospívajících. V teoretické části obsahuje seznámení se základními pojmy z oblasti genderové identity a vztahové orientace, dále informace z výzkumů a psychologické praxe o coming outu a duševním zdraví LGBT+ mladých lidí. Návazná praktická část se věnuje řešení kazuistik a nácviku konkrétních situací, včetně informací o návazných službách podpory a užitečných materiálech. Jedná se o aktuální téma - pracovníci sociálních služeb se stále častěji setkávají s dětmi i dospívajícími, kteří řeší svoji identitu. Je tedy potřeba, aby pracovníci měli nejenom teoretické znalosti, ale věděli, jak s nimi komunikovat. Kurz je vhodný pro sociální pracovníky i pracovníky v sociálních službách. V průběhu kurzu jsou pracovníci vedeni k reflexi toho, při jakých činnostech budou využívat získané vědomosti a dovednosti.

Časová dotace: 8 hod.

Akreditace: MPSV č. A2023/1318-SP/PC

Lektoři: Mgr. Jolana Anna HoškováBc. Daniela Všetečková a Mgr. Marcela Macháčková

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

2 900 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 550 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.