Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Case management v prostředí sociálních služeb

Institut kontaktní práce Vás zve na dvoudenní kurz (16h) Case management v prostředí sociálních služeb. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace: 

Chcete porozumět základním principům práce s klienty metodou case managementu?

Kurz se zaměřuje na přiblížení práce metodou case managementu, která se čím dál častěji využívá i v České republice v oblasti sociální práce s různými cílovými skupinami. Další důležitou oblastí je seznámení účastníků kurzu s filozofií Recovery a jejími principy, kterých aplikaci vnímáme jako velmi důležitou pro dlouhodobou práci s klienty. Historicky vznikl case management jako nástroj péče o duševně nemocné klienty a je spojený s hnutím deinstitucionalizace psychiatrické péče. V rámci kurzu se účastníci kromě teoretických a historických souvislostí obeznámí i s praktickým fungováním tohoto přístupu v našich podmínkách. Lektoři kurzu pracují v přímé práci na pozici case managerů, častokrát i s klienty s duální psychiatrickou diagnózou. Jsou tedy schopní předávat zkušenosti ze své aktuální praxe jak z oblasti přímé práce s klienty, tak i se zaváděním tohoto modelu práce do týmu. V rámci dalších více praktičtěji zaměřených vzdělávacích modulů budou účastníci kurzu aktivně pracovat se vzorovými kazuistikami, hledat možné cesty, jak spolupracovat s klientem na zlepšení jeho situace, v rámci cvičení budou cíleně pracovat s překračováním „standardně“ nastavených hranic ve vztahu pracovník-klient. Celý kurz bude pojat interaktivní formou a bude tedy vyžadovat aktivní zapojení frekventantů kurzu.

Časová dotace: 16 hod.

Akreditace: MPSV č. A2023/1006-SP/PC/VP

Lektoři: Mgr. Miroslav GiljanMgr. Simona SmetanováFrantišek Knuth

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

4 250 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 850 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.