Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Anonymita, mlčenlivost a oznamovací povinnosti – Úvod do tématu v praxi sociálních služeb

Institut kontaktní práce Vás zve na jednodenní kurz (8h) Anonymita, mlčenlivost a oznamovací povinnosti – Úvod do tématu v praxi sociálních služeb. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace:

Víte, jaké důsledky může mít prolomení mlčenlivosti a anonymity ve vztahu ke klientovi? Víte, kdy můžete poskytnout informace o poskytování služby třetí osobě bez souhlasu klienta? Účastnice Mája nám napsala: "Takový kurz tu chyběl. Pohled praktika z NZDM na celou problematiku byl přínosný. Pracovali jsme s konkrétními příklady a dokumentací."

Vzdělávací program se věnuje problematice praktického naplňování zákonné mlčenlivosti o poskytování sociálních služeb, problematice anonymního poskytování sociálních služeb a naplňování oznamovací povinnosti. Důraz je kladen na propojení tématu s praxí poskytování sociálních služeb. Program provází účastníky nejen zákonnými ustanoveními tématu a souvisejícími standardy kvality, ale věnuje se především rovině přímé práce s klientem. Na kazuistikách a příkladech dobré praxe poskytovatelů modeluje možné přístupy při práci s informacemi klientů a o klientech, předávání informací a prolomení mlčenlivosti. Účastníci v průběhu vzdělávacího programu budou reflektovat své profesní zkušenosti a pracovat s autentickou dokumentací svých služeb. Vzdělávací program je sestaven jako úvod do tématu v kontextu sociálních služeb.

Časová dotace: 8 hod.

Akreditace: MPSV č. A2022/0765-SP/PC

Lektoři: Petr Hampacher DiS.

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

2 550 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 250 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.