Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Duševní zdraví dětí a dospívajících – zvyšování psychické odolnosti

Institut kontaktní práce Vás zve na jednodenní kurz (8h) Duševní zdraví dětí a dospívajících – zvyšování psychické odolnosti. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace:

Chcete rozvinout schopnost zvyšování psychické odolnosti jak u sebe, tak svých klientů? Chcete získat nástroje pro podporu psychické odolnosti klientů? Kurz svým obsahem rozvíjí vzdělávací program Duševní zdraví dětí a dospívajících a jeho prevence – základní přehled. 

Účastníci kurzu získají základní vědomosti o duševním zdraví, o faktorech, které se podílejí na prevenci duševního zdraví a faktorech, které podporují vznik duševního onemocnění. Získáte přehled důležitých pilířů vývoje struktury osobnosti, seznámíte se se základnímu pilíři funkční výchovy a přístupu k dětem. Budete se zabývat duševním onemocněním, jak rozpoznat první signály, jak komunikovat s dítětem, u kterého se rozvíjí duševní onemocnění, jak mu z pozice sociálního pracovníka (a PSS) můžeme pomoct, jak komunikovat s rodinou, popřípadě, kde vyhledat následnou odbornou pomoc. Součástí výuky budou základní informace o úzkostných a depresivních poruchách. Účastníci si prohloubí znalosti v oblasti prevence duševního zdraví, jak se může o sebe postarat samo dítě/dospívající, jak o sebe pečovat. Důležitou součástí duševního zdraví je psychická odolnost. Součástí kurzu budou i znalosti z oblasti psychické odolnosti a její zvyšování. Účastníci se obeznámí se základními pojmy sebereflexe, mentalizace a emoční inteligence. Kurz je určen jak sociálním pracovníkům, tak pracovníkům v sociálních službách, obě pozice pracují s cílovou skupinou a je nezbytné, aby obě pozice mohly získat informace a dovednosti určené k posilování psychické odolnosti dětí v krizi a zároveň byli schopní se podílet na prevenci duševního zdraví dětí a dospívajících. Kurz není zaměřen terapeuticky, ale informačně, má za cíl prohloubit znalosti SP a PSS a zvýšit jejich senzitivitu a informovanost k tématu.

Časová dotace: 8 hod.

Akreditace: MPSV č. A2023/1013-SP/PC

Lektoři: MUDr. Lucia Vašková

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

2 800 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 450 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.