Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Vztahová vazba a sociálně-právní ochrana dětí

Institut kontaktní práce Vás zve na dvoudenní online kurz (12h) Vztahová vazba a sociálně-právní ochrana dětí. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace:

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti vztahové vazby a ztrát v životě dítěte. Kurz reaguje na desetiletí výzkumů v oblasti vztahové vazby dítěte, odloučení a ztrát dětí. Zabývat se bude nejenom psychologickými aspekty vztahové vazby, ale především jaký vliv mají poruchy vztahové vazby na chování dítěte a jak v situaci, kdy je indikovaná porucha vztahové vazby, postupovat. Kurz se zaměřuje na metody práce s dětmi s poruchou vztahové vazby a na seznámení s nástroji, s jejichž pomocí lze vztahovou vazbu posilovat. Poslední část kurzu se věnuje procesu truchlení při ztrátě a možnostem, jak dítěti při vyrovnávání se se ztrátou pomoci. 

Kurz je určen zejména pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří pracují s dětmi (NZDM, terénní programy pro děti a mládež, SAS, azylové domy), pracovníkům, kteří vykonávají přímou práci s dětmi v jiných sociálních službách a organizacích. 

 

Časová dotace: 12 hod.

Akreditace: MPSV č. A2023/1015-SP/PC/VP

Lektoři: Mgr. Lucie Salačová a Mgr. Zuzana Gheza

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

3 900 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 500 Kč.

Online kurz. Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.