Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Individuální plánování v praxi

Institut kontaktní práce Vás zve na jednodenní kurz (8h) Individuální plánování v praxi. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace:

Chcete se seznámit či si upevnit jednotlivé styly individuálního plánování? Jak vlastně strukturovaně přemýšlet o klientech? Účastník Zdeněk nám napsal: "Pěkně postavený kurz, vyvážená teorie i praktické příklady, možnost si sami vše vyzkoušet pod odborným vedením - určitě vyzkouším v praxi."

Kurz srozumitelným a energizujícím způsobem ukazuje, co je individuální plánování, jaké jsou možné podoby individuálního plánu a jak se mohou pracovníci v sociálních službách na plánování podílet. Základem je podpora pracovníků v přemýšlení a pojmenování nepříznivých sociálních situací klientů a hledání průniku mezi tím, co služba nabízí a co klient chce. Kurz používá příklady na základě jednotlivých stylů individuálních plánů, které jsou prověřeny praxí i inspekcemi (záznamy plánů ve stylu „Příběh, Úkol, Tady a teď a Koloběh“).

Kurz směřuje k tomu, aby si pracovníci zvědomili, že individuální plánování je vlastně strukturované přemýšlení o klientech. Účastníci typicky po skončení kurzu hodnotí individuální plánování jako proces, který dlouhodobě intuitivně dělají a mají chuť jej využívat, zapojovat se do něj a rozvíjet jako smysluplný nástroj pro dosahování přínosu pro klienty svého zařízení.

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Kurz je inovovaným kurzem Zaznamenávání individuálního plánování, který ČAS nabízel v minulých letech.

Časová dotace: 8 hod.

Akreditace: MPSV č. A2021/0359-SP/PC

Lektoři: Ing. Mgr. Aleš Herzog

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

2 550 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 250 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.