Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Jak vést malý tým I.

Institut kontaktní práce Vás zve na dvoudenní kurz (16h) Jak vést malý tým I. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace: 

Kurz je určen pro účastníky, kteří začínají s vedením lidí a potřebují podporu v tom, jak na to jít, ale také pro ty, kteří tým vedou déle, a chtějí si upevnit své dovednosti a zároveň si rozšířit své dosavadní znalosti. Na kurzu se účastníci dozvědí, kdo je vedoucí malého týmu, co by měl znát, umět a dělat. Účastníci dostanou informace, co je malý tým a jak s ním pracovat, budou diskutovat o užitečných premisách pro vedení lidí. Kurz se dále zaměří na to, co jsou společné týmové hodnoty a přesvědčení a jak je budovat, jak podpořit samostatnost a zodpovědnost lidí v týmu. Společně se také účastníci věnují tomu, jak řešit konflikty v týmu konstruktivním způsobem. 

Na kurzu si dále vyzkoušejí, jak nahlížet na své dovednosti vedení lidí a budou hledat možnosti k jejich zlepšení. Účastníci si také vytvoří symboly pro důležité týmové hodnoty. Kurz bude reagovat na individuální očekávání účastníků, bude probíhat interaktivní formou, v příjemné spolupracující atmosféře. 

Časová dotace: 16 hod.

Akreditace: MPSV č. A2020/0166-SP/PC/VP

Lektoři: Mgr. Světlana Pokorná - Vrablecová

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

3 600 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 000 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.