Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Sebepoškozování dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb

Institut kontaktní práce Vás zve na jednodenní kurz (8h) Sebepoškozování dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace:

Sebepoškozování je v současné době velmi aktuální fenomén a registrujeme jeho rostoucí výskyt mezi dětmi a dospívajícími. Jednodenní kurz si klade za cíl poskytnout nejen teoretické znalosti k tomuto fenoménu (týkající se témat jako rizikové faktory sebepoškozování, spouštěče, mechanismus sebepoškozování, účinné faktory pomoci), ale také se na problematiku sebepoškozování dívá optikou možností pomoci klientům a jejich blízkým v rámci sociálních služeb. 

Kurz je vhodný pro sociální pracovníky i pracovníky v sociálních službách. V průběhu kurzu jsou pracovníci vedeni k reflexi toho, při jakých činnostech budou využívat získané vědomosti a dovednosti.

Časová dotace: 8 hod.

Akreditace: MPSV č. A2019/1223-SP/PC/PP/VP

Lektoři: Mgr. Lenka Ottová a Mgr. Peter Porubský

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Cena kurzu

2 800 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 450 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.