Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

Česká asociace streetwork Vás zve na jednodenní online kurz (8 hod.) Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny. Kurz je určena pro max. 20 osob a má akreditaci MPSV – akreditace č. A2019/0524-SP/PC/VP.

Pracujete s dětmi v sociálně právní ochraně dětí? Potřebujete umět vybrat ty nejdůležitější informace z celého vyhodnocení? Chcete se naučit dobře formulovat cíle v individuálním plánu? Chcete vědět, jak spolupracovat při tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte? 

Pokud ano, pak je tento kurz určen právě vám!

Kurz je určen:

  • pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
  • sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách NNO (NZDM, Terénní programy pro děti a mládež, SAS, Azylové domy) i dalších organizací, kteří spolupracují s OSPOD

Termín kurzu:

  • 23. 3. 2023

Výuka:

8-16 hod. (8 hod.)

Lektorky kurzu:

Mgr. Martina Zabranská – vystudovala Sociální práci na UHK. V letech 2009 - 2021 působila jako vedoucí OSPOD Chrudim. Nyní pracuje jako sociální pracovnice na Městském úřadě Lázně Bohdaneč. V průběhu zavádění vyhodnocování a IPOD působila jako lektorka v projektech MPSV.

Mgr. Zuzana Gheza - vystudovala sociální pedagogiku na UTB ve Zlíně. Od roku 2007 pracuje v Ratolesti Brno nejprve 5 let jako sociální pracovník NZDM Pavlač a poté Sociálně aktivizačního programu. V současnosti pracuje na pozici vedoucí Centra pro ohroženou rodinu.

Anotace kurzu:

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti sestavování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz reaguje na povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dítěte vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a vytvářet individuální plán ochrany dítěte u dětí uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně ve znění pozdějších předpisů. Obsahem kurzu je zvyšování dovedností v oblasti analýzy získaných informací, posouzení ochranných a rizikových faktorů u dítěte a nabídka konkrétních metod práce pro sestavování a přehodnocování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz si klade za cíl usnadnit sociálním pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí proces individuálního plánování s ohroženým dítětem a jeho rodinou.

Obsah kurzu:

  • Proces vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
  • Praktické cvičení k předloženým kasuistikám
  • Individuální plán ochrany dítěte
  • Praktické cvičení

Místo konání:

  • ONLINE

Cena kurzu:

  • Cena kurzu 2 700 Kč.
  • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 450 Kč.

Uzávěrka přihlášek: 2. 3. 2023

Tagy

Cena kurzu

2 700 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 450 Kč.

Online kurz. Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.