Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Úvod do vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

Česká asociace streetwork Vás zve na jednodenní online kurz (7 hod.) pro max. 20 osob Úvod do vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny. Kurz má akreditaci MPSV – akreditace č. A2019/0587-SP/PC/VP.

Pracujete s dětmi v sociálně-právní ochraně dětí? Jste v oblasti vyhodnocování začátečníci? Chcete vědět, k čemu vyhodnocování slouží, jaké jsoujeho cíle a principy? Chcete se naučit, jak získávat informace a jak je zapisovat do zprávy z vyhodnocování? Chcete vědět, jak a s kým spolupracovat při sběru informací?  

Pokud ano, pak je tento kurz určen právě vám!

Komu je kurz určen:

 • pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
 • sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách NNO (NZDM, Terénní programy pro děti a mládež, SAS, Azylové domy) i dalších organizací, kteří spolupracují s OSPOD

Termín kurzu:

 • 27. 4. 2023

Výuka:

8–15 hod. (7 hod.)

Lektorky kurzu:

Mgr. Zuzana Vopálková – vystudovala Sociální práci a sociální politiku na FSS MUNI. V oblasti SPOD se pohybuje více než deset let, od roku 2012 pracuje v Ratolesti Brno, nejprve jako sociální pracovnice NK Likusák, v současnosti jako sociální pracovnice v Centru pro ohroženou rodinu. 

Michaela Svobodová, DiS. – pracuje na Krajském úřadu v Pardubicích jako metodik transformace péče o ohrožené děti, kde se zaměřuje hlavně na transformaci pobytových zařízení pro děti. Profesí je sociální pracovnice a v minulosti pracovala jako doprovázející pracovník pro pěstounské rodiny a v sociálně aktivizační službě. Věnuje se mimo jiné vzdělávání pěstounů a přípravám pro budoucí náhradní rodiče.

Anotace kurzu:

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti vyhodnocování potřeb dítěte. Kurz reaguje na povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dítěte vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a vytvářet individuální plán ochrany dítěte u dětí uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Kurz je zaměřen na všechny aspekty vyhodnocování potřeb dítěte: co je obsahem, z čeho vychází, jaké jsou jeho principy a cíle.

Kurz se dále zaměřuje na témata: sběr dat, získávání informací a způsob zapisování informací do zprávy z vyhodnocování. Okrajově se dotýká také tématu analýzy a sestavení individuálního plánu ochrany dítěte (tomuto tématu se více věnuje náš kurz „Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny“).

Kurz představí konkrétní metody práce pro vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a pomocné nástroje, které proces vyhodnocování usnadní. Součástí kurzu je procvičení dovedností sběru dat.

Cílem kurzu je naučit především sociální pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, jak vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny.

Obsah kurzu:

 • Základy vyhodnocování
 • Právní rámec
 • Potřeby dítě, cíle a principy vyhodnocování
 • Proces vyhodnocování
 • Multidisciplinární spolupráce
 • Nástroje pro vyhodnocování a dokumenty k vyhodnocování
 • Práce s kasuistikou
 • Zpráva z vyhodnocování
 • Analýza
 • Individuální plán ochrany dítěte

Místo konání kurzu:

 • Kurz proběhne on-line ZOOM.

Cena kurzu:

 • Cena kurzu 2 700 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s. je cena 2 450 Kč.

Uzávěrka přihlášek: 6. 4. 2023 Uzávěrka prodloužena do 26. 4. 

Tagy

Cena kurzu

2 700 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 450 Kč.

VOLNÁ MÍSTA, UZÁVĚRKA PRODLOUŽENA. Online kurz. Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.