Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Jak vést malý tým II.

Institut kontaktní práce Vás zve na dvoudenní kurz (16h) Jak vést malý tým II. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace:

Máte teoretický základ ve vedení lidí, ale neumíte ho dobře propojit s praxí? Potřebujete sdílet své zkušenosti s jinými na stejné pozici jako jste vy? Uvítáte praktické nápady pro zlepšení vaší práce s lidmi?

Kurz doporučujeme absolventům kurzu Jak vést malý tým I. jako navazující program, mohou se ho však účastnit i ostatní zájemci.

Kurz je vhodný pro vedoucí malých týmů v sociálních službách, kteří se chtějí zlepšit ve svých dovednostech vedoucího. Vzdělávání volně navazuje na akreditovaný kurz Jak vést malý tým I., který obsahuje ucelenější teorii vedení lidi vycházející z holistického managementu. Kurz bude zaměřen na konkrétní dovednosti vedoucích malých týmů v oblasti sociálních služeb, a zároveň v rámci kurzu vytvoříme prostor pro sdílení zkušeností s jinými vedoucími malých týmů. Kurz bude zaměřen na efektivní postupy, jak vést porady. Účastník se seznámí s druhy porad, strukturou a uměním vedení porad. Účastníci si vyzkouší vést skupinovou diskusi za pomoci metody strukturované řízené diskuse. Dále účastníci zlepší komunikační dovednosti - naučí se, jak dávat konstruktivní zpětnou vazbu. Účastníci si ve skupinách vyzkouší vytvořit různé varianty konkrétních vět, které mohou použít v praxi. Účastníci dostanou možnost ještě před kurzem uvést témata, která je zajímají. Na základě těchto témat budeme v jedné části kurzu pracovat s tzv. „Tématy na přání – sdílení dobré praxe“. Účastníci kurzu tak budou moci rozvíjet schopnost zamyslet se nad tím, jak pracují, nad tím, co potřebují a zároveň si budou moci na sobě vyzkoušet práci ve skupině, která je v některých momentech podobná práci s lidmi v pracovním týmu.
Po přihlášení na kurz obdržíte malý dotazník, ve kterém vyplníte svá očekávání od kurzu.

Časová dotace: 16 hod.

Akreditace: MPSV č. A2021/1375-SP/PC/VP

Lektoři: Mgr. Světlana Pokorná - Vrablecová

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

3 100 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 500 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.