Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Úvod do modelů změny u klientů v kontaktní práci

Institut kontaktní práce Vás zve na jednodenní kurz (8h) Úvod do modelů změny u klientů v kontaktní práci. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace:

Kurz se bude věnovat pochopením modelů. Na konkrétních příkladech konkrétních klientů účastníkům kurzu ukáže, kterým směrem mohou pracovníci usilovat o pozitivní změnu v životě klientů. Kurz se přitom zaměřuje především na praxi ve službách sociální prevence, s přihlédnutím ke specifikům nízkoprahových sociálních služeb. Jak se jde dívat na změnu ve službách sociální prevence, především s dětmi a dospívajícími z nízkoprahových klubů, s lidmi žijícími v sociálně vyloučených lokalitách, při práci s uživateli drog, lidmi bez přístřeší a pracovníky v sexbyznysu.

Kurz ukazuje metody, jakými nízkoprahové služby mohou vnímat a pojmenovávat své cíle. Následně budou představeny různé modely změny. Prvním je KAB model – knowledge – attitude – behaviour, tedy znalosti – postoje – chování, který se využívá v primární prevenci. Druhý je model Povaha – Postoj – Podmínky využívaný Mgr. Janem Krajhanzlem v ekopsychologii. A třetím modelem je Teorie plánovaného chování (Theory of planned behavior, TPB), jejím autorem je Icek Ajzen. U každého z modelů lektor s účastníky vytvoří kazuistiku zobrazující bariéry a předpoklady pro změnu nepříznivé situace pro konkrétního klienta, a to v písemné podobě, kdy lektor moderuje, a přitom zapisuje a promítá na projektor. 

Kurz je určen jak sociálním pracovníkům, tak pracovníkům v sociálních službách.

Časová dotace: 8 hod.

Akreditace: MPSV č. A2021/1374-SP/PC/VP

Lektoři: Ing. Mgr. Aleš Herzog

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

2 050 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 750 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.