Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – Diagnostický ústav pro mládež Lublaňská (4. termín, zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb”, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, vyhlašuje nabídku odborné stáže v DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU PRO MLÁDEŽ, Praha 2, Lublaňská.

Nabízíme dvoudenní odbornou stáž pro max. 4 osoby z řad pracovníků a pracovnic organizací, které jsou partnery ČAS projektu.

Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče
DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ, Praha 2, Lublaňská 33 (DÚM)
Lublaňská 1724/33, 120 00 Praha 2
Příspěvková organizace, IČ 496 25 357
Zřizovatel MŠMT ČR
Ředitelka – Mgr. Petra Prymulová
Koordinátor stáže – Mgr. Martin Kadeřábek, spec. pedagog – etoped

O službách hostitelské organizace a CS detailně na webu http://dius.cz/

 Cíl stáže:

  • umožnit účastníkům získat vhled do provozu návazného zařízení
  • poskytnout znalost návazné služby tak, aby umožnila pracovníkům na danou službu odkazovat klienty při řešení jejich situace
  • inspirovat účastníky praxí a nápady z organizací, které bezprostředně souvisejí s praxí nízkoprahových sociálních služeb
  • umožnit navázat spolupráci a nastavit ji
  • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Termín stáže:

  • 19. – 20. 4. 2022

Časový scénář stáže:

Úterý 19. dubna

9:00–9:30
Zahájení stáže – organizační náležitosti 1. dne

9:30–11:00
Seminář o DÚM a problematice ústavní výchovy v ČR

11:00–12:30
Typologie chlapců, t. č. umístěných v DÚM

12:30–13:00
Přestávka na oběd

13:00–15:00
Individuální pohovory s chlapci

15:00–17:30
Reflexe a hodnocení dne

Středa 20. dubna

9:00–9:30
Organizační náležitosti 2. dne

9:30–11:00
Náhled do činnosti diagnostických tříd, I. část

11:00–12:30
Náhled do činnosti diagnostických tříd, II. část

12:30–13:00
Přestávka na oběd

13:00–14:00
Exkurze v tréninkovém bytě ve Věšínově ul., Praha 10

14:00–16:00
Exkurze u samostatné výchovné skupiny VS Vratislavova ve Vratislavově ul., Praha 2

16:00–17:30
Reflexe a hodnocení dne, ukončení stáže            

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu v délce 1 normostrany a v rámci místní sítě nízkoprahových služeb, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat, případně může přednést příspěvek na závěrečné konferenci projektu.

Organizační informace:

Náklady na realizaci stáže budou hrazeny z projektu. Stravování si účastníci hradí na vlastní náklady.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky:

  • 8. 3. 2022

Po termínu uzávěrky pošleme všem přihlášeným informační e-mail, zda byli příp. nebyli na stáž zařazeni.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce/kyni.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Více informací o stáži Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.