Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4 (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187 vyhlašuje nabídku krátkodobé odborné stáže v organizaci Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4.

Nabízíme půldenní stáž formou exkurze pro 10 osob z řad pracovníků a pracovnic organizací, které jsou partnery ČAS projektu.

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče je zařízení zaměřené na psychosociální problémy a poruchy v chování a ve vztazích zejména u dívek ve věku 15–18 let. Základní diagnosticko-terapeutický program v rezidenční (pobytové) formě a navazujících ambulantních formách je realizován v sídle organizace, jednotlivé specializované programy pak na odloučených pracovištích. Ty se věnují problematice nezletilých matek s dětmi, problematice klientek s prodlouženým pobytovým programem, další odloučené pracoviště je zaměřeno na program pro problematické uživatelky drog. Odloučenými pracovišti jsou také samostatné byty v aglomeraci Prahy. Etiologicky spadají řešené potíže do oblasti zdravotní, sociální, ale zejména psychosociální ve smyslu poruch ve vztazích a vývoji osobnosti. Další částí organizace je středisko výchovné péče s ambulantními pracovišti v Praze 12 – Modřanech a Příbrami.

O službách hostitelské organizace a CS detailně na webu http://duasvp.cz/

 Cíl stáže:

  • umožnit účastníkům získat vhled do provozu návazného zařízení
  • poskytnout znalost návazné služby tak, aby umožnila pracovníkům na danou službu odkazovat klienty při řešení jejich situace
  • inspirovat účastníky praxí a nápady z organizací, které bezprostředně souvisejí s praxí nízkoprahových sociálních služeb
  • umožnit navázat spolupráci a nastavit ji 
  • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Termín stáže:

  • 2. 6. 2022

Časový a obsahový scénář stáže (exkurze):

13.00–15.30
seznámení s problematikou DÚ a SVP
Interaktivní workshop
Prezentace kazuistiky

15.30–17.00
prohlídka instituce, diskuse

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu v délce 1 normostrany a v rámci místní sítě nízkoprahových služeb, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat, případně může přednést příspěvek na závěrečné konferenci projektu.

Organizační informace:

Náklady na realizaci stáže budou hrazeny z projektu. Stravování si účastníci hradí na vlastní náklady.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky:

  • 21. 4. 2022

Po termínu uzávěrky pošleme všem přihlášeným informační e-mail, zda byli příp. nebyli na stáž zařazeni.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce/kyni.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Více informací o stáži Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.