Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – Terapeutická komunita Karlov, SANANIM, z.ú. (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, vyhlašuje nabídku odborné stáže v zařízení Terapeutická komunita Karlov, Sananim , z.ú.

Nabízíme jednodenní odbornou stáž pro max. 4 osoby z řad pracovníků a pracovnic organizací, které jsou partnery ČAS projektu.

Terapeutická komunita Karlov (TKK) je zařízení pro střednědobou (mladiství) až dlouhodobou (matky s dětmi) rezidenční léčbu osob závislých na návykových látkách. Je specifickým systémem léčebného zařízení, kde společenství lidí (klienti a terapeuti) a léčebný systém vytvářejí bezpečný prostor pro růst jednotlivých členů komunity. 

TKK je terapeutickou komunitou v ČR, kde může mít rodič, který se léčí ze závislosti, po dobu léčby své dítě u sebe. Komunitou projde ročně přibližně 75 klientů, v léčbě společně s matkami bývá až 25 dětí za rok.

O službách hostitelské organizace a CS detailně na webu a Facebooku

 Cíl stáže:

 • umožnit účastníkům získat vhled do provozu návazného zařízení
 • poskytnout znalost návazné služby tak, aby umožnila pracovníkům na danou službu odkazovat klienty při řešení jejich situace
 • inspirovat účastníky praxí a nápady z organizací, které bezprostředně souvisejí s praxí nízkoprahových sociálních služeb
 • umožnit navázat spolupráci a nastavit ji 
 • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Termín stáže:

 • 6. 6. 2022

Časový a obsahový scénář stáže:

 • jednodenní stáž s možností přespání v TKK v čase 9.00 – 9.00 hod.
 • možnost získat přímou zkušenost v kontaktu s klienty v programu terapeutické komunity
 • spolupráce s klienty komunity v rámci pracovní terapie
 • odpolední společná skupina s klienty – sdílení a reflexe léčby z pohledu klientů
 • večerní společný strukturovaný volný čas

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu v délce 1 normostrany a v rámci místní sítě nízkoprahových služeb, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat, případně může přednést příspěvek na závěrečné konferenci projektu.

Organizační informace:

Náklady na realizaci stáže budou hrazeny z projektu. Stravování v průběhu stáže je v TKK zajištěno.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky:

 • 25. 4. 2022 VOLNÉ MÍSTO, je možné hlásit se i po uzávěrce

Po termínu uzávěrky pošleme všem přihlášeným informační e-mail, zda byli příp. nebyli na stáž zařazeni.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce/kyni.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

VOLNÉ MÍSTO, je možné hlásit se i po uzávěrce. Více informací o stáži Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.