Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – Fokus Praha (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, vyhlašuje nabídku odborné stáže v organizaci Fokus Praha.

Nabízíme třídenní odbornou stáž pro max. 4 osoby z řad pracovníků a pracovnic organizací, které jsou partnery ČAS projektu.

Představení hostitelské organizace

Fokus Praha vznikl jako jedna z prvních neziskových organizací již v roce 1990. Naším posláním je podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Pro tyto lidi nabízíme komplexní komunitní péči v neústavních podmínkách.

Pomáháme lidem v našich centrech, kde poskytujeme sociální a zdravotní služby za účelem zkvalitnění jejich každodenního života.
Vzděláváme odbornou i laickou veřejnost a věnujeme se odborné činnosti.
Podnikáme v našich sociálních firmách, abychom vytvořili zajímavé a smysluplné pracovní příležitosti pro lidi, kteří jsou na běžném trhu práce handicapovaní.
Aktivně se podílíme na realizaci reformy péče o duševní zdraví.
Jsme členem Fokusu ČR a řady dalších platforem v rámci ČR v rámci mezinárodní spolupráce.   

O organizaci detailně na webu www.fokus-praha.cz

Centrum duševního zdraví (CDZ) – pro lidi s duševním onemocněním, kteří hledají podporu mimo ústavní péči, jsou komunitní týmy a CDZ základní službou. Srdcem pomoci je multidisciplinární tým, který tvoří sociální pracovníci, peer konzultanti a v CDZ i zdravotní pracovníci (psychiatři, psychologové, terapeuti a terénní sestry). Ti společně hledají nejlepší cestu, jak podpořit své klienty v naplňování plnohodnotného života. Pracovníci multidisciplinárních týmů vyrážejí přímo za klienty – navštěvují je u nich doma, v práci nebo na veřejných místech. Zkrátka tam, kde to klient potřebuje. I to je důvodem regionální působnosti jednotlivých týmů.

Chráněné bydlení Praha (CHB) – naše klienty podporujeme, aby mohli žít doma. Věříme, že dlouhodobý pobyt v institucích nevede k zotavení. Proto je pro nás podpora bydlení naprosto zásadní.

Naši klienti bydlí v chráněném komunitním bydlení, kde je po celý den k dispozici sociální pracovník.

Nebo mohou bydlet v bytech, které spravujeme a kam sociální pracovníci za klienty dle potřeby docházejí. Třetí, nejrozšířenější variantou je, že klient bydlí ve svém bytě (doma) a sociální pracovník ho podporuje v těch oblastech a ve frekvenci, jež si spolu domluví. Tyto služby poskytujeme v rámci Prahy i ve Středočeském kraji.

Tým podpory zaměstnávání – mít práci, být prospěšný, nebýt jen pacient, klient nebo invalidní důchodce. Životní role související se zaměstnáním je důležitou součástí smysluplného života. Proto podporujeme lidi se zkušeností s duševním onemocněním, aby si našli pro sebe ideální zaměstnání a dokázali si je také udržet.

Tým podpory zaměstnávání sdružuje sociální pracovníky, experty na pomoc s vyhledáváním ideálního zaměstnání s ohledem na specifické potřeby a dovednosti každého klienta.

Vyhledáváme a edukujeme potenciální zaměstnavatele, aby překonali obavy ze zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

Dokumenty Centrum Podskalí

Cíl stáže:

  • umožnit účastníkům získat vhled do provozu návazného zařízení
  • poskytnout znalost návazné služby tak, aby umožnila pracovníkům na danou službu odkazovat klienty při řešení jejich situace
  • inspirovat účastníky praxí a nápady z organizací, které bezprostředně souvisejí s praxí nízkoprahových sociálních služeb
  • umožnit navázat spolupráci a nastavit ji
  • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Termín stáže:

  • 4. – 6. 4. 2022

Časový a obsahový harmonogram stáže:

V rámci třídenní stáže pracovníci navštíví jednotlivé služby Fokus Praha – Centrum duševního zdraví (CDZ),

Tým podpory zaměstnávání (TPZ) a službu Chráněného bydlení (CHB)

Pondělí 4. 4. 2022 – Chráněné bydlení – Čas 9–17,30 hod.

Adresa a kontakt: Dukelských hrdinů 1, 170 00 Praha 7

Návštěva kanceláře, diskuse – otázky, informace

Chráněný byt – pokud klient dovolí

Lehovec – komunitní bydlení

Úterý 5. 4. 2022 NOVÝ TERMÍN: Úterý 3. 5. 2022 Centrum duševního zdraví pro Prahu 6 – Čas 9.15–17.45 hod.

Adresa a kontakt: Nad Alejí 1881/29, 162 00 Praha 6

9.15–10.30 hod. účast na poradě, přítomna adiktoložka, tým

Diskuse – fungování CDZ, terénní práce, case management, složka sociální – zdravotní

Náslech konzultace, pokud bude klient souhlasit

Středa 6. 4. 2022 Tým podpory zaměstnávání – Čas 9 – 17,30 hod.

Adresa a kontakt: Čechova 17, Praha 7, 170 00

dopoledne porada konzultantů

odpoledne k dispozici pracovník + možnost pro někoho náslech u klienta (nezaručená)

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu v délce 1 normostrany a v rámci místní sítě nízkoprahových služeb, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat, případně může přednést příspěvek na závěrečné konferenci projektu.

Organizační informace:

Náklady na realizaci stáže budou hrazeny z projektu. Stravování si účastníci hradí na vlastní náklady.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky:

  • 15. 3. 2022

Po termínu uzávěrky pošleme všem přihlášeným informační e-mail, zda byli příp. nebyli na stáž zařazeni.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce/kyni.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Více informací o stáži Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.