Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: ČAS

Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

Česká asociace streetwork Vás zve na jednodenní kurz (8 hod.) pro max. 20 osob Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny. Kurz má akreditaci MPSV – akreditace č. A2019/0524-SP/PC/VP.

Pracujete s dětmi v sociálně právní ochraně dětí? Potřebujete umět vybrat ty nejdůležitější informace z celého vyhodnocení? Chcete se naučit dobře formulovat cíle v individuálním plánu? Chcete vědět, jak spolupracovat při tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte?

Pokud ano, pak je tento kurz určen právě vám!

 Kurz je určen:

 • pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
 • sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách NNO (NZDM, Terénní programy pro děti a mládež, SAS, Azylové domy) i dalších organizací, kteří spolupracují s OSPOD

Termín kurzu:

 • 1. 11. 2022

Výuka:

 • 8–16 hod. (8 hod.)

Lektorky kurzu:

Mgr. Zuzana Vopálková – vystudovala Sociální práci a sociální politiku na FSS MUNI. V oblasti SPOD se pohybuje více než deset let, od roku 2012 pracuje v Ratolesti Brno, nejprve jako sociální pracovnice NK Likusák, v současnosti jako sociální pracovnice a metodička pro zavádění spolupráce se zařízeními ústavní výchovy v Centru pro ohroženou rodinu.

Mgr. Martina Zabranská – vystudovala Sociální práci na UHK. V letech 2009–2021 působila jako vedoucí OSPOD Chrudim. Nyní pracuje jako sociální pracovnice na Městském úřadě Lázně Bohdaneč. V průběhu zavádění vyhodnocování a IPOD působila jako lektorka v projektech MPSV.

Anotace kurzu:

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti sestavování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz reaguje na povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dítěte vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a vytvářet individuální plán ochrany dítěte u dětí uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně ve znění pozdějších předpisů.

Obsahem kurzu je zvyšování dovedností v oblasti analýzy získaných informací, posouzení ochranných a rizikových faktorů u dítěte a nabídka konkrétních metod práce pro sestavování a přehodnocování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz si klade za cíl usnadnit sociálním pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí proces individuálního plánování s ohroženým dítětem a jeho rodinou.

Obsah kurzu:

 • Proces vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
 • Praktické cvičení k předloženým kasuistikám
 • Individuální plán ochrany dítěte
 • Praktické cvičení

Místo konání:

 • Kurz proběhne on-line ZOOM. Podmínkou účasti na kurzu je, aby každý účastník měl vlastní PC  s mikrofonem, pokud možno i kamerou, a dobré připojení na wifi.

Cena kurzu:

 • Cena kurzu 2 200 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 950 Kč.

Uzávěrka přihlášek:

 • 11. 10. 2022 VOLNÁ MÍSTA! Hlásit se lze i po uzávěrce až do 31. 10. 

Tagy

Cena kurzu

2 200 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 950 Kč.

VOLNÁ MÍSTA, uzávěrka prodloužena! Online kurz. Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.