Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – Centrum Anabell, z.ú., (3. termín, zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187 vyhlašuje nabídku odborné stáže v Kontaktním centru Anabell v Praze, Centrum Anabell, z.ú.

Nabízíme třídenní odbornou stáž pro max. 4 osoby z řad pracovníků a pracovnic organizací, které jsou partnery ČAS projektu.

Kontaktní centrum Anabell Praha – pomoc a podpora osobám s poruchami příjmu potravy (PPP). Jedna ze tří poboček v ČR. Poskytujeme komplexní služby osobám s poruchami příjmu potravy – odborné sociální poradenství, psychoterapeutická podpora, nutriční terapie, peer konzultantství, rodinná terapie a preventivní programy.

O službách hostitelské organizace a CS detailně na webu www.anabell.cz.

 Cíl stáže:

  • umožnit účastníkům získat vhled do provozu návazné služby
  • poskytnout znalost návazné služby tak, aby umožnila pracovníkům na danou službu odkazovat klienty při řešení jejich situace
  • inspirovat účastníky praxí a nápady z organizací, které bezprostředně souvisejí s praxí nízkoprahových sociálních služeb
  • umožnit navázat spolupráci a nastavit ji 
  • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Časový scénář stáže:

Každý den stáže 9 – 17:30 hodin.

4. 4. 2022
seznámení – očekávání ze stáže (chceme program, co nejvíc přizpůsobit potřebám stážistů); seznámení s organizací, s poskytovanými službami; informace o chodu služby odborné sociální poradenství + ostatní služby a projekty; seznámení s metodikou.

5. 4. 2022
seznámení s problematikou PPP, seznámení s metodami práce + přesahy do služeb, ze kterých přijdou stážisté (kontraktování předchozí den).

6. 4. 2022
kazuistiky + diskuze k nim, setkání s peer konzultantem.  

Program je možný upravovat podle potřeb stážistů – věnovat se různým specifikům – např. závislosti a PPP, děti a PPP, komunikace s osobou s PPP. Cílem je poskytnout stážistům vhled do problematiky, ale i přesahy do jejich praxe.

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu v délce 1 normostrany a v rámci místní sítě nízkoprahových služeb, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat, případně může přednést příspěvek na závěrečné konferenci projektu.

Termín stáže:

  • 4. – 6. 4. 2022

Organizační informace:

Náklady na realizaci stáže budou hrazeny z projektu. Stravování si účastníci hradí na vlastní náklady.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky:

  • 21. 2. 2022

Po termínu uzávěrky pošleme všem přihlášeným informační e-mail, zda byli příp. nebyli na stáž zařazeni.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce/kyni.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Více informací o stáži Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel: +420 774 913 776.