Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – NZDM Modrý pomeranč, Salinger z.s. (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, vyhlašuje nabídku třídenní odborné stáže v NZDM Modrý pomeranč, Salinger, z.s.

V rámci projektu nabízíme třídenní odbornou stáž pro max. 4 osoby z řad pracovníků a pracovnic organizací, které jsou partnery ČAS projektu.

NZDM Modrý pomeranč – poskytuje služby dle §62 zák. o soc. službách. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč nabízí podporu dětem a mladým lidem ve věku 7–21 let, kteří nemají kde a jak bezpečně trávit volný čas nebo se nacházejí v situaci, se kterou si nevědí rady a nemají nikoho, kdo by jim s tím pomohl. Služby jsou poskytovány v Hradci Králové za účelem posílení samostatnosti a schopnosti zapojit se do běžného života.

V rámci odborné stáže seznámíme účastníky se všemi programy NZDM, tj. ambulantní forma práce vykonávána prostřednictvím třech nízkoprahových klubů zaměřených na různé CS z hlediska věku umístěné v odlišných lokalitách, a dále terénní forma práce – klasický streetwork s CS 7–21 let a program Online terén.

NZDM Modrý pomeranč je členem ČAS. O službách hostitelské organizace a CS detailně na webu www.salinger.cz/nzdm-modry-pomeranc

Cíl stáže:

  • umožnit účastníkům sebrat zkušenosti a získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele
  • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe
  • seznámit účastníky s metodickými postupy, inovativními metodami práce, spolupráci v rámci sítě a umožnit jim reflexi a srovnání
  • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Časový scénář stáže:

Skupina bude po celou dobu doprovázena koordinátorem stáže.

1. den:

10:00–11:00
Seznámení s pracovním týmem NZDM a prostory provozovny ve Formánkově ulici. Proškolení v oblasti BOZP a PO, mlčenlivost, fotografie + praktické informace (kuchyňka, využívání zařízení, kontakty,…).

11:00–12:00
Seznámení s rámcem organizace Salinger – NZDM Modrý pomeranč jakožto součást pomyslné sítě vytvářené organizací. Historický kontext vzniku Salingeru a potažmo střediska NZDM Modrý pomeranč.

12:00–12:30
Oběd

12:30–13:30
Koncepce NZDM Modrý pomeranč.

13:30–18:30
Seznámení s jednotlivými kluby a terénem a přímá práce (nízkoprahové kluby eFko, eSko 7 – 13, eSko 14 – 21, terén).

2. den:

10:00–10:30
Seznámení s prostory v Selicharově ulici.

10:30–11:00
Zhodnocení uplynulého dne + dotazy.

11:00–12:00
Co se nám daří v NZDM Modrý pomeranč aneb seznámení s dílčími činnostmi v rámci služby  - Instagramový profil, Youtube kanál, TikTok, preventivní challenge, časopis Orandžák, časopis Klubofon, akce pro klienty, příklady dobré praxe ze spolupráce s návaznou sítí, program ve spolupráci s OSPOD HK "Chyť svou šanci" a další, NZDM Modrý pomeranč jakožto poskytovatel SS v Hradci Králové a naše místo v síti.

12:00–12:30
Oběd

12:30–18:30
Seznámení s jednotlivými kluby a přímá práce (nízkoprahové kluby eFko, eSko 7 – 13, eSko 14 – 21).

3. den:

10:00–10:30
Zhodnocení uplynulého dne + dotazy.

10:30–11:30
Více o terénu v Hradci a programu Online terén.

11:30–12:30
Závěrečné hodnotící setkání (oboustranná reflexe).

12:30–13:00
Oběd

13:00–18:30
Přímá práce (terén na Moravském předměstí) nebo nabídka dalších témat (vizuální identita – jak využíváme program Canva; systém hodnocení – formuláře reportů, čtvrtletních hodnocení a práce s nimi; PR v Salingeru – zkušenosti s přihlédnutím na úspěchy i rezervy, spolupráce a s praktikanty a dobrovolníky, nahlédnutí do metodik, směrnic, manuálů střediska. Dokumentace NZDM Modrý pomeranč.).

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu – formát A4 – a ve svém regionu, nebo na závěrečné konferenci projektu, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat.

Termín stáže:

  • 18. – 20. 5. 2022

Organizační informace:

Náklady na ubytování (2 noci) stážistů a dopravu na místo stáže budou hrazeny z projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Stravování si účastníci hradí na vlastní náklady. V případě dojezdu z velké vzdálenosti je možné zaplatit ubytování již den předem.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky:

  • 6. 4. 2022 VOLNÉ MÍSTO, PŘIHLAŠOVÁNÍ PRODLOUŽENO

Po termínu uzávěrky přihlášek pošleme všem přihlášeným informační email, zda byli příp. nebyli na stáž zařazeni.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce/kyni.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

VOLNÉ MÍSTO, PŘIHLAŠOVÁNÍ PRODLOUŽENO. Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776