Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – Beztíže, Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, vyhlašuje nabídku třídenní odborné stáže v Beztíži, Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.

V rámci projektu nabízíme třídenní odbornou stáž pro max. 4 osoby z řad pracovníků a pracovnic organizací, které jsou partnery ČAS projektu.

Beztíže je preventivní oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, provozuje NZDM Klub Beztíže v Praze 3 (CS 11–21 let), NZDM Klub Beztíže2 v Praze 2 (CS 11–18 let); TP pro děti a mládež ve věku 6–26 let Streetwork Beztíže ve 3 lokalitách (3 samostatné týmy): Praha 2, 3, 10. Kromě sociálních služeb Beztíže realizuje návazné rozvojové a preventivní workshopy (nový cirkus, parkour, graffiti atp.), zábavně-motivační akce (akce propojující mládež z různých sociálních skupin a veřejnost) a preventivní výjezdové programy. Beztíže je specifická tím, že je součástí školské organizace a může tak realizovat propojování různorodých skupin mládeže i další veřejnosti, realizuje inkluzivní praxi.

TP Beztíže a Klub Beztíže jsou členy ČAS. O službách hostitelské organizace a CS detailně na webu: www.beztize.cz

FB, IG, YT: beztize.cz/kontakty

Cíl stáže:

  • umožnit účastníkům sebrat zkušenosti a získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele
  • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe
  • seznámit účastníky s metodickými postupy, inovativními metodami práce, spolupráci v rámci sítě a umožnit jim reflexi a srovnání
  • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Časový scénář stáže:

Skupina bude po celou dobu doprovázena koordinátorem stáže. Účastníci budou rozděleni do skupin a ve službách se mohou prostřídat.

1. den

11:00 – úvodní setkání, seznámení, vyjasnění očekávání, seznámení s programem, představení organizace, seznámení s prostory, dobrá praxe – spolupráce v rámci sítě

13:30 – rozdělení pracovníků do služeb (možnost volby – NZDM Klub Beztíže – lokalita Praha 2/3, TP Streetwork Beztíže – lokalita Praha 2/3/10), cesta na službu, účast ve službách – délka dle domluvy

19:30 – očekávaný konec, odjezd do hotelu, navečer neformální posezení nebo i procházka (nepovinné)

2. den

10:00 – reflexe 1. dne

10:30 – 12:30 – dobrá praxe – seznámení s dalšími programy Beztíže, spolupráce s DDM a inkluzivní programy, výjezdové programy, zábavně-motivační akce, rozvojové workshopy

14:00 – 18:30 – stáž ve službě dle výběru (možnost volby)

3. den

9:00 – reflexe dosavadního průběhu stáže

9:30 – 11:30 – předávání informací v týmu, evaluace výsledků, způsob výběru pracovníků (spolupráce s externím personalistou formou assesment centra), systému zaučování, kultura organizace

12:30 – 16:00 – diskuze výzev a témat v práci s mládeží v různorodých lokalitách, prohloubení diskuze na zvolená témata

16:00 – 17:30 – závěr stáže

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu – formát A4 – a ve svém regionu, nebo na závěrečné konferenci projektu, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat.

Termín stáže:

  • 7. – 9. 3. 2022

Organizační informace:

Náklady na ubytování (2 noci) stážistů a dopravu na místo stáže budou hrazeny z projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Stravování si účastníci hradí na vlastní náklady. V případě dojezdu z velké vzdálenosti je možné zaplatit ubytování již den předem.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky:

  • 24. 1. 2022

Po termínu uzávěrky přihlášek pošleme všem přihlášeným informační email, zda byli příp. nebyli na stáž zařazeni.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce/kyni.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Více informací o stáži Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.