Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – NZDM Pixla a TP COM.PASS, Ponton, z.s. (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, vyhlašuje nabídku třídenní odborné stáže v NZDM Pixla a TP COM.PASS, Ponton, z.s.

V rámci projektu nabízíme třídenní odbornou stáž pro max. 4 osoby z řad pracovníků a pracovnic organizací, které jsou partnery ČAS projektu.

Ponton podporuje volnočasové, sociální, vzdělávací, kulturní a další rozvojové a preventivní projekty vedoucí k aktivizaci a propojování zdrojů jednotlivců, skupin a společnosti.

Poskytované služby a projekty:

 • NZDM Bedna v Příbrami - registrovaná sociální služba
 • NZDM Pixla v Plzni - registrovaná sociální služba, ambulantní i terénní formu NZDM v Plzni pro děti a mladé od 6 do 20 let
 • TP Com.pass - registrovaná sociální služba, terénní program poskytuje poradenství pro lidi 15 až 30 let (zejména obyvatelé ubytoven)
 • Klubíčko - program včasné péče nabízí dětem a rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí bezpečnou alternativu předškolního zařízení
 • Trénink - projekt je složen ze tří aktivit, které mají různým cílovým skupinám zajistit podporu při rozvoji volních vlastností, včetně rodičovských kompetencí a dovedností.
 • Miro Suno - hudební a taneční aktivity dětí a mládeže

Stáž proběhne v NZDM Pixla a TP Com.pass. Obě služby jsou členy ČAS. O službách hostitelské organizace a CS detailně na webu http://ponton.cz/

Cíl stáže:

 • umožnit účastníkům sebrat zkušenosti a získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele
 • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe
 • seznámit účastníky s metodickými postupy, inovativními metodami práce, spolupráci v rámci sítě a umožnit jim reflexi a srovnání
 • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Časový scénář stáže:

Skupina bude po celou dobu doprovázena koordinátorem stáže. Účastníci budou rozděleni do skupin a ve službách se mohou prostřídat.

1. den:

10:00 – přivítání, představení Pontonu, seznámení s průběhem stáže, představení NZDM Pixla a TP Com.pass

12:00 – oběd

13:30 – 19:00 – polovina stážistů v přímé práci na klubu a druhá polovina přímá práce v terénu, včetně zhodnocení

20:00 – možnost neformálního setkání

2. den:

10:00 – zhodnocení předchozího dne, prezentace propojení terénu a klubu, využití nadstavbových akcí, představení situace ubytoven

12:00 – oběd

13:30 – 19:00 - polovina stážistů v přímé práci na klubu a druhá polovina přímá práce v terénu

20:00 – možnost neformálního setkání

3. den:

10:00 – zhodnocení předchozího dne, diskuze - přímá práce a provozní témata služeb, propojení terénu a klubu NZDM

12:00 – oběd

13:00 – přímá práce na klubu i v terénu (mimo jiné i na ubytovnách), volnočasové a sociální zakázky, individuální plánování, metodika evidence záznamů, zpětné vazby a závěrečné zhodnocení stáže, spolupráce se školou, rodiči a učiteli. Zátěžové pobyty, hudební zkušebna a další nadstavbové akce

19:00 – ukončení stáže

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu – formát A4 – a ve svém regionu, nebo na závěrečné konferenci projektu, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat.

Termín stáže:

 • 25. – 27. 1. 2022

Organizační informace:

Náklady na ubytování (2 noci) stážistů a dopravu na místo stáže budou hrazeny z projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Stravování si účastníci hradí na vlastní náklady. V případě dojezdu z velké vzdálenosti je možné zaplatit ubytování již den předem.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky:

 • 14. 12. 2022 OBSAZENO. Hlásit se lze pouze na pozici náhradníka. 

Po termínu uzávěrky přihlášek pošleme všem přihlášeným informační email, zda byli příp. nebyli na stáž zařazeni.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce/kyni.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

OBSAZENO. Hlásit se lze pouze na pozici náhradníka. Více informací o stáži Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.