Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Odborná stáž – NZDM Klídek, PROSTOR PRO, o.p.s. (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ “Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb”, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, vyhlašuje nabídku třídenní odborné stáže v NZDM Klídek, PROSTOR PRO, o.p.s.

V rámci projektu nabízíme třídenní odbornou stáž pro max. 4 osoby z řad pracovníků a pracovnic organizací, které jsou partnery ČAS projektu.

NZDM KLÍDEK – sociální služba, která probíhá v 5 obcích Královéhradeckého kraje: v Hradci Králové (ambulantní a terénní forma), v Třebechovicích pod Orebem, Kostelci nad Orlicí, České Skalici a Úpici (terénní forma) + online terénní forma. Funguje od roku 2000, od roku 2003 má službu registrovanou.

Pracuje s dětmi a dospívajícími ve věku 10–22 let, v obcích pak s dětmi a dospívajícími ve věku 6–22 let.

V terénní formě může nabídnout zkušenost s dopolední či večerní provozní dobou a specifiky práce v těchto časech, zároveň nabídnout zkušenost terénu na malé obci a představit její specifika, včetně nástroje pro práci Mobilního klubu GARÁŽ. V HK pak může ukázat práci v terénu v obchodním domě nebo práci s preventivními materiály pro klienty (filtry, kondomy apod.).

Od srpna 2020 realizuje projekt online terénní práce, kde lze sdílet naše zkušenosti s chatovým poradenstvím nebo přípravou preventivních obsahů na sociální sítě.

NZDM Klídek je členem ČAS. O službách hostitelské organizace a CS detailně na webu https://www.prostorpro.cz/programy-a-aktivity/nzdm-klidek

Cíl stáže:

 • umožnit účastníkům sebrat zkušenosti a získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele
 • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe
 • seznámit účastníky s metodickými postupy, inovativními metodami práce, spolupráci v rámci sítě a umožnit jim reflexi a srovnání
 • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Časový scénář stáže:

Skupina bude po celou dobu doprovázena koordinátorem stáže. Účastníci budou rozděleni do skupin a ve službách se mohou prostřídat.

1. den:

cca 10:00–10:30

 • přivítání, seznámení s prostory organizace a zázemím pro stážisty, s kolegy, seznámení s průběhem stáže, seznámení s jednotlivými cíli stážistů (co konkrétně potřebují, očekávají, abychom na to mohli zareagovat a přizpůsobit tak dle možností průběh stáže)

cca 10:30–11:00

 • představení organizace: historie, organizační struktura a personální obsazení jednotlivých služeb, finanční zázemí organizace, kultura organizace – propagační materiály, výroční zprávy, webové stránky, BOZP, mlčenlivost, zodpovězení dotazů, diskuze ohledně praxe

cca 11:00–12:30

 • představení služeb, ve kterých budou vykonávat stáž: metodické materiály služby (NZDM), prostory a okolní prostředí služby, specifika a potřeby našich klientů, seznámení se s evidencí služeb, představení náplně jednotlivých pracovníků (vedoucí programu, zástupce programu, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách), specifika ambulantní a terénní formy, spolupráce s návaznými institucemi + členství v různých odborných skupinách a přínos pro praxi NZDM, představení programu skrz výpověď klienta v rámci propagačního videa, možnost nahlédnout do složky klienta (anonymně), zodpovězení dotazů, diskuze ohledně praxe

cca 12:30–13:00

 • oběd

cca 13:00–18:30

 • prohlídka prostor pro klienty, vč. mobilního klubu, uvedení pracovníky z přímé práce do momentální situace na klubu, v terénu, v obci; seznámení s aktuálními klienty (jejich popis, práce s nimi)
 • přímá práce s klienty (buď ve formě ambulantní, nebo terénní), je možné navštívit obě formy práce, běžné zapojení se do práce v přítomnosti 2 pracovníků
 • zpětná vazba, diskuze ohledně stáže, zodpovězení otázek, společné evidování služeb

2. den

11:00–12:30

 • zhodnocení prvního dne stáže, zodpovězení dotazů, diskuze ohledně praxe (zhodnocení bude probíhat za přítomnosti koordinátora, ale i pracovníků z přímé práce) 
 • seznámení se s plány a cíli programu na nadcházející období, seznámení se se sociálními sítěmi pro práci s klienty a obsah projektu online terénu, možnost nahlédnutí do chatového poradenství a tvorby propagačního obsahu na sítě, seznámení se s veřejnými akcemi, které pořádáme, dále dle konkrétního zájmu stážistů 

12:30–13:00

 • oběd

13:00–19:30

 • uvedení pracovníky z přímé práce do momentální situace na klubu, v terénu, v obci; seznámení s aktuálními klienty (jejich popis, práce s nimi)
 • přímá práce s klienty (buď ve formě ambulantní, nebo terénní), je možné navštívit obě formy práce, běžné zapojení se do práce v přítomnosti 2 pracovníků
 • zpětná vazba, diskuze ohledně praxe, zodpovězení otázek, společné evidování služeb

3. den

cca 10:30–12:00

 • zhodnocení druhého dne stáže, zodpovězení dotazů, diskuze ohledně praxe (zhodnocení bude probíhat za přítomnosti koordinátora, ale i pracovníků z přímé práce)
 • představení webové aplikace, kterou vyvíjíme pro rodiče a učitele, jako nástroj pro řešení šikany ve školách (Nemá to na čele)

12:00–12:30

 • oběd

cca 12:30–18:00

 • uvedení pracovníky z přímé práce do momentální situace na klubu, v terénu, v obci; seznámení s aktuálními klienty (jejich popis, práce s nimi)
 • přímá práce s klienty (buď ve formě ambulantní, nebo terénní), je možné navštívit obě formy práce, běžné zapojení se do práce v přítomnosti 2 pracovníků

cca 18:00–19:00

 • zhodnocení stáže, zhodnocení jednotlivých cílů stážistů (jestli odjíždí s tím, pro co si přijeli) zodpovězení dotazů, diskuze ohledně praxe (zhodnocení bude probíhat za přítomnosti koordinátora, ale i pracovníků z přímé práce), zjištění spokojenosti s průběhem stáže.

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu – formát A4 – a ve svém regionu, nebo na závěrečné konferenci projektu, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat.

Termín stáže:

 • 23. – 25. 11. 2021

Organizační informace:

Náklady na ubytování (2 noci) stážistů a dopravu na místo stáže budou hrazeny z projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Stravování si účastníci hradí na vlastní náklady. V případě dojezdu z velké vzdálenosti je možné zaplatit ubytování již den předem.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky:

 • 12. 10. 2021

Po termínu uzávěrky přihlášek pošleme všem přihlášeným informační email, zda byli příp. nebyli na stáž zařazeni.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce/kyni.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Více informací o stáži Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.