Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Individuální plánování v praxi

Česká asociace streetwork vás zve na jednodenní kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2021/0359-SP/PC.

Termín kurzu:

  • 4. 11. 2021

Výuka:

  • 10–17 hodin

Rozsah kurzu:

  • 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 20

Pro koho je kurz určen:

  • sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Anotace:

Kurz srozumitelným a energizujícím způsobem ukazuje, co je individuální plánování, jaké jsou možné podoby individuálního plánu a jak se mohou pracovníci v sociálních službách na plánování podílet. Základem je podpora pracovníků v přemýšlení a pojmenování nepříznivých sociálních situací klientů a hledání průniku mezi tím, co služba nabízí a co klient chce. Kurz používá příklady na základě jednotlivých stylů individuálních plánů, které jsou prověřeny praxí i inspekcemi (záznamy plánů ve stylu „Příběh, Úkol, Tady a teď a Koloběh“.) Kurz směřuje k tomu, aby si pracovníci zvědomili, že individuální plánování je vlastně strukturované přemýšlení o klientech. Účastníci typicky po skončení kurzu hodnotí individuální plánování jako proces, který dlouhodobě intuitivně dělají a mají chuť jej využívat, zapojovat se do něj a rozvíjet jako smysluplný nástroj pro dosahování přínosu pro klienty svého zařízení.

Poznámka:

Kurz je inovovaným kurzem Zaznamenávání individuálního plánování, který ČAS nabízel v minulých letech.

Lektoři:

Ing. Mgr. Aleš Herzog – od roku 1998 pracuje v nízkoprahových službách. Od roku 2007 let vede Terénní programy SANANIM pracující s lidmi injekčně užívajícími drogy v Praze. Pracoval také v nízkoprahovém klubu PVC a v terénním programu v Blansku. Působil jako inspektor sociálních služeb. Dlouhodobě se zabývá oblastí individuálního plánování.

Místo konání:

Cena kurzu:

  • 1 950 Kč
  • 1 650 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.
  • Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

Uzávěrka přihlášek:

  • 14. 10. 2021

Tagy

Cena kurzu

1 950 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 650 Kč.

Kurz je obsazen. Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.