Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Výcvik v motivačních rozhovorech (Praha)

Česká asociace streetwork vás zve na Výcvik v motivačních rozhovorech. Kurz je akreditován MPSV.

Termíny kurzu:

 • 1. setkání 25. – 26. 11. 2021
 • 2. setkání 13. – 14. 1. 2022
 • 3. setkání 3. – 4. 3. 2022

Výuka:

 • 1. den 10–18 hod.
 • 2. den 9–17 hod.

Rozsah kurzu:

 • Výcvik obsahuje 3x2 dny (celkem 48 hodin)

Počet účastníků:

 • max. 16 osob

Komu je kurz určen:

Pracovníkům, kteří pracují v přímé práci s klienty různých cílových skupin v různě organizovaných službách. Kurz je vhodný pro kohokoli, kdo pracuje v sociální, zdravotnické, pedagogické oblasti, ale i v soudnictví či ve firmách a vede ve své práci dialog – ať už s klienty, studenty či podřízenými.

Lektor kurzu:

Mgr. Petr Matoušek – vystudoval sociální práci bakalářský stupeň na ZČU, poté magisterský stupeň sociologie na FSV UK. Po různých zkušenostech v sociální práci založil spolek Ulice Plzeň. Poté přednášel sociální práci na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a vedl skupiny pro muže mající problém s násilím v Lize otevřených mužů, kde lektoroval o tématu násilí a agrese. V současné době působí na Klinice adiktologie 1.LF UK, lektoruje a provozuje vlastní terapeutickou praxi.

Anotace kurzu:

Motivační rozhovory jsou poradenským a terapeutickým přístupem zaměřeným na podporu hledání vnitřní motivace ke změně chování. Mají klinicky ověřenou účinnost a jsou využívány v oblasti sociální, zdravotnické, pedagogické, v soudnictví či ve firmách – využívají se mj. v práci se závislými na drogách, alkoholu, gamblingu, s lidmi s poruchami příjmu potravy, při odvykání kouření, při změně životosprávy, při změně nezdravých návyků, v probační službě, v práci s mladistvými, nebo při změnách v organizacích. Motivační rozhovory jsou rovněž účinné v prevenci vyhoření. 

Motivační rozhovory vychází z přístupu zaměřeného na klienta a zaměřují se na zkoumání a řešení ambivalence, související s procesy změny a rozhodování. Motivace je vnímána jako proměnlivá charakteristika, významně ovlivnitelná pracovníkem jak v pozitivním, tak v negativním směru. Předpokladem k úspěšné práci s motivací je schopnost empatického naslouchání, porozumění vnitřním motivačním silám klienta, podpora jeho vlastních schopností a respekt k jeho autonomii zároveň s jasným zaměřením společné práce a vědomím cíle.

Osnova kurzu:

 • Změna a její předpoklady: klient jako zdroj vlastní motivace a řešení
 • Motivační rozhovory: úvod, základní principy a techniky, využití
 • Vliv pracovníka na motivaci klienta
 • Podpora motivace a sebedůvěry klienta
 • Odpor ke změně a jeho zvládání
 • Podávání informací
 • Úspěšné plánování
 • Kazuistická práce s využitím motivačních rozhovorů

Místo konání:

 • Marianeum, Praha

Podmínky pro účast na kurzu:

 • Účast na prvním setkání je klíčová a v případě náhlé nemoci je potřeba, aby vysílající organizace měla v záloze připraveného náhradníka. Při absenci na setkání je další účast v kurzu již problematická, neb jednotlivá setkání na sebe navazují.
 • Při absenci na celém druhém či třetím setkání lze kurz dokončit až v rámci dalšího běhu kurzu v následujícím roce.
 • Účastníci by neměli mít ve dnech kurzu další pracovní povinnosti.
 • Pro úspěšné absolvování kurzu předpokládáme max. absenci v rozsahu jednoho půldne (tj. ca 4 hodiny).
 • Zpracování písemné reflexe vlastní práce s klientem.

Cena kurzu:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 10 500 Kč
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 8 500 Kč.
 • Ubytování ani stravu nezajišťujeme.

Uzávěrka přihlášek: 4. 11. 2021

Tagy

Cena kurzu

10 500 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 8 500 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.