Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Doporučené postupy zvládání somatických komplikací uživatelů návykových látek (prosinec)

Česká asociace streetwork vás zve na jednodenní kurz Doporučené postupy zvládání somatických komplikací uživatelů návykových látek. Kurz má akreditaci MPSV.

Termín kurzu:

 • 2. 12. 2021

Výuka:

 • 10–18 hod.

Rozsah kurzu:

 • 8 vyučovacích hodin.

Počet účastníků:

 • max. 20 osob

Komu je kurz určen:

 • pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby a zejména pracovníkům terénních programů a kontaktních center.

Lektorky kurzu:

Mgr. et Bc. Lucie Vyskočilová – vystudovala bakalářský a magisterský obor Adiktologie a bakalářský obor Všeobecná sestra na 1. LF UK v Praze. Od roku 2017 pracuje jako terénní sociální pracovnice a zdravotní sestra v Terénním programu SANANIM z.ú., kde mimo jiné v projektu Sanitka poskytuje základní zdravotní ošetření, poradenství a testování na infekční nemoci injekčním uživatelům drog v Praze. Dále pracovala jako všeobecná sestra na chirurgické a kardiologické ambulanci Rehabilitační kliniky Malvazinky a nyní od roku 2020 působí ve zdravotnickém zařízení Remedis s.r.o. jako všeobecná sestra v ambulanci hepatologa, kde provádí odběry krve a podílí se na plánování léčby virových hepatitid převážně u injekčních uživatelů drog.

Bc. Eva Morcová – vystudovala bakalářský obor Adiktologie na 1.LF UK v Praze, od roku 2016 pracuje jako adiktolog – zdravotník v terénních programech SANANIM, z.ú. Věnuje se zdravotní problematice uživatelů drog, lektorsky se podílí na vzdělávacích akcích TP SANANIM (např. Letní škola Harm Reduction) a přispívá do časopisu Dekontaminace. V rámci výkonu své práce poskytuje především základní zdravotní ošetření, asistence do zdravotnických zařízení, poradenství a testování na infekční nemoci klientům terénních programů.

Obsah kurzu:

 • Zdravotní obtíže uživatelů drog – Charakteristika nejčastějších somatických komplikací u injekčních uživatelů drog (záněty žil, abscesy, flegmóny, hnisavé záněty kůže, bércové vředy a další kožní defekty, vši, svrab), příčiny, příznaky, doporučené postupy a zkušenosti z praxe.
 • Převazování pomocí obvazů – Základy ošetřování ran, seznámení se s převazovým materiálem a postupy při ošetřování ran.
 • Převazování pomocí obvazů – Praktický nácvik převazů, modelové situace a kazuistika.
 • Příprava klienta do zdravotnické péče – Doporučení a indikace do zdravotnického zařízení, příprava klienta k lékaři, hospitalizace klienta, péče po propuštění klienta ze zdravotnického zařízení.
 • Zdravotní poradenství u dalších somatických komplikací – Zdravotní poradenství u dalších somatických komplikací, které se často vyskytují u injekčních uživatelů drog (např. bakteriální endokarditida, infekční hepatitidy, HIV a syfilis).

Místo konání:

 • Marianeum, Praha
 • K dispozici káva, čaj.

Cena kurzu:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 2 100 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 850 Kč.

Uzávěrka přihlášek:

 • 11. 11. 2021 Volná místa, uzávěrka prodloužena do 1. 12. 2021

Tagy

Cena kurzu

2 100 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 850 Kč.

Volná místa, uzávěrka prodloužena do 1. 12. 2021. Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.