Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

BE THE BEST (jak se stát nejlepším poskytovatelem nízkoprahových preventivních služeb)

Česká asociace streetwork vás zve na dvoudenní kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2020/0169-VP.

Termín kurzu:

  • 15. – 16. 11. 2021

Výuka:

  • 10–18 hodin (2. den 9–17)

Rozsah kurzu:

  • 16 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 15

Pro koho je kurz určen:

  • vedoucí pracovníci

Anotace:

Každý poskytovatel sociálních služeb v České republice musí zajišťovat jejich minimální požadovanou úroveň kvality v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Nízkoprahové preventivní služby přitom musí zohlednit specifika vyplývající z charakteru jejich cílové skupiny a druhu poskytovaných služeb. Mezi základní specifika řízení a rozvoje kvality nízkoprahových preventivních služeb patří větší důraz na prokazování užitečnosti (kvality) svých služeb jiným zainteresovaným stranám, než jsou klienti (politici, rodiče, policie, soudy, úřady, veřejnost apod.). Vzdělávací program BE THE BEST je orientován především na tu část řízení a rozvoje kvality, která se věnuje identifikaci nejdůležitějších zainteresovaných stran, zjištění jejich požadavků a očekávání, stanovení metod a postupů mapování naplnění těchto požadavků a očekávání a využití výstupů mapování pro další rozvoj dané služby. V rámci vzdělávacího programu BE THE BEST se účastníci dozvědí, jaký je účel a smysl ročního plánu rozvoje kvality, jaký je jeho optimální obsah, jak ho vytvořit a nejlépe využít v praxi.

Lektor:

Bc. Jan Syrový – Působí jako lektor, konzultant, poradce, supervizor, kouč v oblastech řízení a rozvoje kvality sociálních služeb. Účastnil se realizace mnoha projektů v oblastech rozvoje sociálních služeb, (například vytvoření metodiky provádění inspekcí poskytování sociálních služeb, metodiky hodnocení kvality České asociace streetwork, systému řízení kvality QMSS), transformace pobytových zařízení, zavádění systémů kvality.

Od roku 2007 do roku 2018 působil jako inspektor kvality sociálních služeb, pracoval jako sociální pracovník (s duševně nemocnými, mentálně postiženými, uživateli drog, v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež), jako vedoucí pracovník, manažer kvality a správce dokumentace.

Je členem pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro vytvoření dobrovolného programu kvality a pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro vytvoření doporučených postupů pro proces jednání se zájemcem a individuální plánování.

Místo konání:

Cena kurzu:

  • 3 400 Kč
  • 3 000 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.
  • Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

Uzávěrka přihlášek:

  • 25. 10. 2021 Volná místa, utávěrka prodloužena do 10. 11. 2021

Tagy

Cena kurzu

3 400 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 000 Kč.

Volná místa. Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006