Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Romové a sociální vyloučení (PODZIM)

Česká asociace streetwork, z.s. Vás zve na dvoudenní kurz „Romové a sociální vyloučení“. Kurz má akreditaci MPSV.

Rozsah kurzu:

 • 16 hod.

Komu je kurz určen:

 • pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby

Termín kurzu:

 • 22. – 23. 11. 2021

Výuka:

 • 1. den 10 – 17 hod.
 • 2. den 8:30 – 16 hod.

Lektorky kurzu:

Mgr. Věra Růžičková – vystudovala FSS MU obor Psychologie – Sociální práce a sociální politika. Od roku 2003 pracuje v Ratolesti Brno, nejprve 10 let jako vedoucí Nízkoprahového klubu Pavlač v brněnské sociálně vyloučené lokalitě, v současnosti na pozici odborné ředitelky služeb. Je také hodnotitelkou kvality ČAS.

Mgr. Patricie Hanzlová – vystudovala historii a sociologii na Filosofické fakultě a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Masarykovy university. Od roku 2008 pracuje v organizace DROM, romské středisko. Nejdříve jako vedoucí a sociální pracovnice Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, od roku 2018 dosud jako vedoucí a sociální pracovnice Sociálně aktivizační služby DROM.

Anotace kurzu:

Kurz seznámí účastníky s oblastí etnických specifik Romů, jejich tradic a současné romské kultury. Zaměří se na vztahy mezi většinovou společností a Romy a stereotypy a předsudky, které jsou s Romy spojovány. Kurz se věnuje současné situaci Romů v ČR, zejména problematice sociálního vyloučení (aspekty, příčiny a důsledky), charakteristikám života v sociálně vyloučených lokalitách a pojmu „kultura chudoby“. Obsahem kurzu je také seznámení účastníků s historií Romů, jejich původem a příchodem na území České republiky a s historií soužití většinové společnosti a Romů na našem území. Součástí kurzu je identifikace specifik práce s Romy v sociálně vyloučených lokalitách v praxi nízkoprahových sociálních služeb, které vycházejí z romské historie i podmínek sociálního vyloučení, ve kterých mnoho Romů v současnosti v ČR žije. Účastníci budou seznámeni s nároky na osobnost sociálního pracovníka v sociálně vyloučené lokalitě a s příklady dobré praxe nízkoprahových sociálních služeb v různých lokalitách v ČR.

Osnova kurzu:

 • Historie Romů
 • Romové dnes. Tradice a současná romská kultura na území ČR.
 • Sociální vyloučení Romů v ČR.
 • Specifika nízkoprahových sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách a příklady dobré praxe.

Místo konání:

 • Ratolest, Brno

Cena kurzu:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 3 600 Kč
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 200 Kč.
 • Ubytování ani stravu nezajišťujeme.

Uzávěrka přihlášek:

 • 1. 11. 2021 uzávěrka prodloužena do 19. 11. 2021

Tagy

Cena kurzu

3 600

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 200.

Volná místa. Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.