Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Možnosti práce s předluženým klientem v praxi

Česká asociace streetwork, z.s. Vás zve na jednodenní kurz „Možnosti práce s předluženým klientem v praxi“. Kurz má akreditaci MPSV.

Rozsah kurzu:

 • 8 hod.

Počet účastníků:

 • max. 18 osob

Komu je kurz určen:

Kurz je určen mj. pro pracovníky v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, další odborní pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb) a další pomáhající pracovníky, kteří chtějí získat základní informace o dluhové problematice.

Termín kurzu:

 • 17. 12. 2021

Výuka:

10 – 17 hod.

Lektorka kurzu:

Mgr. Petra Skuhrová – absolventka Fakulty sociálních věd UK, obor veřejná a sociální politika. Od roku 2010 do současnosti  pracuje jako poradkyně v Občanské poradně Společnou cestou. V rámci své pozice spolupracuje s kolegy z programu azylového ubytování a aktivizace rodin. Od roku 2010 se zároveň věnuje lektorování kurzů a seminářů zaměřených na posílení finanční gramotnosti dětí a mladistvých. Také vede kurzy a semináře s dluhovou problematikou určené sociálním a pedagogickým pracovníkům.

Anotace kurzu:

Získejte praktické informace o tom, jak pracovat s klienty sociálních služeb, kteří se potýkají s předlužením.

Stav předlužení je jedním z nejčastějších problémů, se kterými se sociální pracovníci u svých klientů setkávají. Příčiny jeho vzniku jsou různé, následky však bývají podobné – klient postupně ztrácí přehled o tom, jak jeho aktuální situace vypadá, možností řešení ubývá, a naopak dluhy narůstají. Ve vzdělávacím kurzu srozumitelným způsobem probereme základy aktuální právní úpravy této problematiky, seznámíme se se současnou praxí a hlavně zjistíte, jak můžete předluženým klientům své sociální služby pomoci.

Osnova kurzu:

Úvod do problematiky zadlužování a předlužování

 • nástin historie zadlužování
 • propojení dluhové problematiky a legislativy
 • vymezení základních pojmů
 • základní mezníky ve vývoji dluhové legislativy v ČR

Dluhová problematika v praxi sociálního pracovníka

 • nejčastější typy dluhů, s nimiž se lze setkat u klientů a jejich specifika
 • síť pomoci

Časová osa dluhu

 • seznámení s fázemi dluhu
 • možnosti pomoci klientovi v jednotlivých fázích dluhu včetně zjišťování informací o dluzích, práce s rozpočtem
 • řešení modelových situací

Oddlužení jako způsob řešení předlužení klienta

 • seznámení s procesem oddlužení a jeho výhodami a riziky
 • kdy uvažovat o oddlužení jako o řešení stavu předlužení

Místo konání:

 • Diakonická akademie, Praha

Cena kurzu:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 1 950 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 650 Kč.

Uzávěrka přihlášek:

 • 26. 11. 2021 V kurzu jsou volná místa, uzávěrka prodloužena do 16. 12. 2021 

Tagy

Cena kurzu

1 950 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 650 Kč.

Volná místa, uzávěrka prodloužena. Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.