Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Romové a sociální vyloučení

Česká asociace Streetwork vás zve na dvoudenní kurz (16 hod.) Romové a sociální vyloučení. Kurz má akreditaci MPSV.

Komu je kurz určen:

 • pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby.

Termín kurzu:

 • 5. – 6. 10. 2020

Časy výuky:

1. den:
10 – 17 hod.

2. den:
8:30 – 16 hod.

Lektorka kurzu:

Mgr. Věra Růžičková – vystudovala FSS MU obor Psychologie – Sociální práce a sociální politika. Od roku 2003 pracuje v Ratolesti Brno, nejprve 10 let jako vedoucí Nízkoprahového klubu Pavlač v brněnské sociálně vyloučené lokalitě, v současnosti na pozici odborné ředitelky služeb. Je také hodnotitelkou kvality ČAS.

Anotace kurzu:

Kurz seznámí účastníky s oblastí etnických specifik Romů, jejich tradic a současné romské kultury. Zaměří se na vztahy mezi většinovou společností a Romy a stereotypy a předsudky, které jsou s Romy spojovány. Kurz se věnuje současné situaci Romů v ČR, zejména problematice sociálního vyloučení (aspekty, příčiny a důsledky), charakteristikám života v sociálně vyloučených lokalitách a pojmu „kultura chudoby“. Obsahem kurzu je také seznámení účastníků s historií Romů, jejich původem a příchodem na území České republiky a s historií soužití většinové společnosti a Romů na našem území. Součástí kurzu je identifikace specifik práce s Romy v sociálně vyloučených lokalitách v praxi nízkoprahových sociálních služeb, které vycházejí z romské historie i podmínek sociálního vyloučení, ve kterých mnoho Romů v současnosti v ČR žije. Účastníci budou seznámeni s nároky na osobnost sociálního pracovníka v sociálně vyloučené lokalitě a s příklady dobré praxe nízkoprahových sociálních služeb v různých lokalitách v ČR.

Osnova kurzu:

 • Historie Romů
 • Romové dnes. Tradice a současná romská kultura na území ČR.
 • Sociální vyloučení Romů v ČR.
 • Specifika nízkoprahových sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách a příklady dobré praxe.

Místo konání:

 • Klimentská, Praha

Cena kurzu:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 2 800 Kč
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. je cena 2 200 Kč.
 • Ubytování ani stravu nezajišťujeme.

Uzávěrka přihlášek:

 • 14. 9. 2020

Na kurz se můžete přihlásit ZDE.

Tagy

Cena kurzu

2 800 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 200 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776