Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Odborná stáž – MAJÁK o.p.s. (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Nové výzvy pro streetwork“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649 vyhlašuje nabídku třídenní odborné stáže v organizaci MAJÁK o.p.s.

V rámci projektu „Nové výzvy pro streetwork“ nabízíme třídenní odbornou stáž pro max. 4 vybrané osoby pracující v nízkoprahových sociálních službách z celé ČR vyjma Prahy. Na stáž budeme primárně zařazovat zájemce z organizací, které jsou již zapojeny do projektu Nové výzvy pro streetwork (tj. rovněž schváleny ze strany MPSV) a účastnily se předchozích aktivit projektu OPZ – rozvojového auditu ČAS, metodické podpory, vzdělávacích kurzů.

Stáž proběhne v Maják o.p.s. – NZDM Zapes Liberec, NZDM Depo Hrádek nad Nisou a NZDM Voraz Nové Město pod Smrkem. Každá služba má svoji specifickou cílovou skupinu, v rámci stáže bude možné navštívit tři služby. Kluby jsou určeny pro klienty ve věku 10 – 26 let. Stáž je omezena na ambulantní – klubovou formu poskytování. Maják o.p.s. intenzivně spolupracuje při práci s klienty s OSPOD a Probační a mediační službou. Součástí stáže bude návštěva těchto institucí a diskuze s pracovníky SPOD/PMS o možných formách spolupráce.

Zařízení jsou členy ČAS. O službách hostitelské organizace a CS detailně na webu www.majakops.cz

Stáž je určena začínajícím i zkušeným pracovníkům.

Cíl stáže:

  • umožnit účastníkům sebrat zkušenosti a získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele,
  • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe,
  • seznámit účastníky s metodickými postupy, inovativními metodami práce, spoluprací v rámci sítě a umožnit jim reflexi a srovnání,
  • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách.

Časový scénář stáže:

Skupina bude po celou dobu doprovázena koordinátorem stáže. Účastníci budou rozděleni do skupin a ve službách se mohou prostřídat.

1. den:

10.30–12.00
Úvodní setkání v NZDM Zapes Liberec. Představení harmonogramu stáže a jednotlivých služeb, specifika lokalit. Očekávání účastníků, dohoda na průběhu výměny zkušeností.

12.00–13.00
Oběd, přesuny do klubů

13.00–18.00
Setkání s pracovními týmy, přímá práce v klubech

18.00–18.30
Návrat do NZDM Zapes Liberec, reflexe

19.00
Doprovod k ubytování, možnost neformálního setkání s pracovníky klubů.

2. den:

9.00–12.30
Návštěva OSPOD a PMS Liberec, diskuze o konkrétních možnostech a formách spolupráce s těmito institucemi.

12.30–13.30
Oběd

13.30–17.00
Přímá práce v klubech

3. den:

9.00–12.30
Práce s týmy NZDM, klientské porady, administrativa.

12.30–13.30
Oběd

13.30–15.00
Přímá práce v klubech

15.00–17.00
Závěrečná reflexe, ukončení stáže, hodnocení

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu – formát A4 – a také ve svém regionu, nebo na závěrečné konferenci projektu, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat.

Termín stáže: 5. – 7. listopadu 2019

Organizační informace:

Náklady na ubytování (3 noci) účastníků stáže budou hrazeny z projektu „Nové výzvy pro streetwork“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Dopravu na místo stáže a stravování si účastníci hradí na vlastní náklady. V případě dojezdu z velké vzdálenosti je možné zaplatit ubytování již den předem.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky: 14. 10. 2019, 30. 9. 2019

Po termínu uzávěrky přihlášek pošleme všem přihlášeným informační email, zda byli příp. nebyli vybráni.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Nové výzvy pro streetwork“ v rámci Operačního program Zaměstnanost, ESF.

Kontaktní osoba:
Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Cena kurzu

Zdarma

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776