Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Odborná stáž – NZDM Klub Coolna Znojmo (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Nové výzvy pro streetwork“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649 vyhlašuje nabídku třídenní odborné stáže v NZDM Klub Coolna Znojmo.

V rámci projektu „Nové výzvy pro streetwork“ nabízíme třídenní odbornou stáž pro max. 4 vybrané osoby pracující v nízkoprahových sociálních službách z celé ČR vyjma Prahy. Na stáž budeme primárně zařazovat zájemce z organizací, které jsou již zapojeny do projektu Nové výzvy pro streetwork (tj. rovněž schváleny ze strany MPSV) a účastnily se předchozích aktivit projektu OPZ – rozvojového auditu ČAS, metodické podpory či vzdělávacích kurzů.

Stáž proběhne v NZDM Klub Coolna (Oblastní charita Znojmo).

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytující ambulantní i terénní formu, v rámci terénní formy poskytujeme nejen pěší streetwork, ale specifikum maringotkový terén či streetwork-online forma práce skrze FB, u kterého postupujeme dle manuálu a žité praxe. Samozřejmě poskytujeme sociální službu tj. činnosti dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Účastníky zapojíme do všech služeb, o které projeví zájem.

Zařízení je členem ČAS. O službách hostitelské organizace a CS detailně na webu https://znojmo.charita.cz/co-vsechno-delame/coolna-znojmo/

Stáž je určena začínajícím i zkušeným pracovníkům.

Cíl stáže:

  • umožnit účastníkům sebrat zkušenosti a získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele
  • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe
  • seznámit účastníky s metodickými postupy, inovativními metodami práce, spolupráci v rámci sítě a umožnit jim reflexi a srovnání
  • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Časový scénář stáže:

Skupina bude po celou dobu doprovázena koordinátorem stáže. Účastníci budou rozděleni do skupin a ve službách se mohou prostřídat.

1. den:

10.30 – 19.00
2 hodiny úvodní setkání vedené koordinátorem (seznámení s organizací a poskytovanými službami) + 6 hodin přímá práce (3 hodiny ambulantní forma a 3 hodiny terénní formy, ve čtvrtek či pátek možnost maringotkový terén včetně sebereflexe týmu po službách)

2. den:

10.30 – 19.00
přímá práce (možnost klub, pěší terén, maringotkový terén a ukázka práce na FB včetně manuálů dle domluvy s účastníky)

3. den:

poslední den čas dle domluvy
6 hodin přímá práce + 2 hodiny evaluace – závěrečná reflexe a vyhodnocení stáže ve skupině vedené koordinátorem

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu – formát A4 – a také ve svém regionu, nebo na závěrečné konferenci projektu, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat.

Termín stáže: 15. – 17. září 2020

Organizační informace:

Náklady na ubytování (3 noci) účastníků stáže budou hrazeny z projektu „Nové výzvy pro streetwork“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Dopravu na místo stáže a stravování si účastníci hradí na vlastní náklady. V případě dojezdu z velké vzdálenosti je možné zaplatit ubytování již den předem.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky: 11. 8. 2020

Přihlásit se na stáž můžete ZDE.

Po termínu uzávěrky přihlášek pošleme všem přihlášeným informační email, zda byli příp. nebyli vybráni.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Nové výzvy pro streetwork“ v rámci Operačního program Zaměstnanost, ESF.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Více informací o stáži Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776