Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Odborná stáž – PROGRESSIVE o.p.s. (ZDARMA v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Nové výzvy pro streetwork“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649 vyhlašuje nabídku třídenní odborné stáže v PROGRESSIVE o.p.s.

V rámci projektu „Nové výzvy pro streetwork“ nabízíme třídenní odbornou stáž pro max. 4 vybrané osoby pracující v nízkoprahových sociálních službách z celé ČR vyjma Prahy. Na stáž budeme primárně zařazovat zájemce z organizací, které jsou již zapojeny do projektu Nové výzvy pro streetwork (tj. rovněž schváleny ze strany MPSV) a účastnily se předchozích aktivit projektu OPZ – rozvojového auditu ČAS, metodické podpory či vzdělávacích kurzů.

Stáž proběhne v PROGRESSIVE o.p.s. – STAGE 5 - kontaktní a poradenské centrum závislostí v hl. m. Praze, NO BIOHAZARD – terénní program pro uživatele nealkoholových drog v hl. m. Praze a FIX POINT – pracovní resocializace uživatelů návykových látek.

Cílová skupina klientů:

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

PROGRESSIVE o.p.s. – obě zařízení – Stage 5 a No Biohazard – jsou členy ČAS. O službách hostitelské organizace a CS detailně na www.progressive-os.cz/. Stáž je určena začínajícím i zkušeným pracovníkům.

Cíl stáže:

  • umožnit účastníkům sebrat zkušenosti a získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele
  • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe
  • seznámit účastníky s metodickými postupy, inovativními metodami práce, spolupráci v rámci sítě a umožnit jim reflexi a srovnání
  • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Časový scénář stáže:

Skupina bude po celou dobu doprovázena koordinátorem stáže. Účastníci budou dle potřeby rozděleni do skupin.

1. den: všichni: 10.00–12.00; skupina 1: 12.30–18.00; skupina 2: 14.00–20.00

Seznámení se službou TP vč. některých dokumentů služby, ukázka prostor, vyjasnění rozsahu činností v rámci přímé práce, přímá práce (nácvik výměny/kontaktní práce), shrnutí dne.

2. den: 10.00–16.00

Seznámení se službou FIX POINT vč. některých dokumentů služby, ukázka prostor, přímá práce v terénu s pracovníkem programu., shrnutí dne.

3. den: 10.00–16.00

Seznámení se službou KC vč. některých dokumentů služby, seznámení s projektem case management a socioterapeutickými aktivitami, ukázka prostor, vyjasnění rozsahu činností v rámci přímé práce. Závěrečná reflexe, zpětná vazba, ukončení stáže, hodnocení.

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu – formát A4 – a také ve svém regionu, nebo na závěrečné konferenci projektu, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat.

Termín stáže: 12.–14. února 2020

Organizační informace:

Náklady na ubytování (3 noci) účastníků stáže budou hrazeny z projektu „Nové výzvy pro streetwork“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Dopravu na místo stáže a stravování si účastníci hradí na vlastní náklady. V případě dojezdu z velké vzdálenosti je možné zaplatit ubytování již den předem.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky: 22. 1. 2020 8. 1. 2020

Přihlásit se na stáž můžete ZDE.

Po termínu uzávěrky přihlášek pošleme všem přihlášeným informační email, zda byli, příp. nebyli vybráni.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Nové výzvy pro streetwork“ v rámci Operačního program Zaměstnanost, ESF.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Více informací o stáži Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776