Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Odborná stáž – PROSTOR PRO, o.p.s. (ZDARMA v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Nové výzvy pro streetwork“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649 vyhlašuje nabídku třídenní odborné stáže v organizaci PROSTOR PRO, o.p.s.

V rámci projektu „Nové výzvy pro streetwork“ nabízíme třídenní odbornou stáž pro max. 4 vybrané osoby pracující v nízkoprahových sociálních službách z celé ČR vyjma Prahy. Na stáž budeme primárně zařazovat zájemce z organizací, které jsou již zapojeny do projektu Nové výzvy pro streetwork (tj. rovněž schváleny ze strany MPSV) a účastnily se předchozích aktivit projektu OPZ – rozvojového auditu ČAS, metodické podpory či vzdělávacích kurzů.

Stáž proběhne v PROSTOR PRO, o.p.s. – NZDM KLÍDEK, Hradec Králové

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK funguje od roku 2000, od roku 2003 je služba registrovaná.

Služba nabízí dětem a mladým lidem ve věku 10 – 22 let ohroženým rizikovými projevy chování, bezpečný prostor při vzájemném kontaktu a doprovázíme je obdobím dětství a dospívání. V klubu i v ulicích města Hradec Králové jim poskytujeme prostřednictvím sociálních služeb pomoc a podporu v obtížných životních situacích.

V terénní formě můžeme nabídnout zkušenost s dopolední či večerní provozní dobou a specifiky práce v těchto časech. Terén v obchodním domě nebo práci s materiálem pro klienty (filtry, kondomy apod.). V rámci terénní formy pracujeme i online přes sociální sítě. Další zkušeností, kterou nabízíme ke sdílení, je analýza zjišťování potřeb dětí a mládeže při rozjezdu terénní služby na malé obci.

V rámci stáže v NZDM můžeme nabídnout i stáž v našem dalším programu: Preventivní programy SPIRÁLA, kdy realizujeme certifikované dlouhodobé programy pro žáky základních i středních škol.

Preventivní programy SPIRÁLA: Realizujeme interaktivní programy primární prevence ve školách a školských zařízeních. Nabízíme radu, pomoc a konzultace pedagogům, žákům, studentům i jejich rodinným příslušníkům v oblasti projevů rizikového chování.

NZDM Klídek je členem ČAS. O službách hostitelské organizace a CS detailně na webu: www.prostorpro.cz/programy-a-aktivity/nzdm-klidek

Stáž je určena začínajícím i zkušeným pracovníkům.

Cíl stáže:

 • umožnit účastníkům sebrat zkušenosti a získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele
 • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe 
 • seznámit účastníky s metodickými postupy, inovativními metodami práce, spolupráci v rámci sítě a umožnit jim reflexi a srovnání 
 • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Časový scénář stáže:

Skupina bude po celou dobu doprovázena koordinátorem stáže. Účastníci budou rozděleni do skupin a ve službách se mohou prostřídat.

1. den

Cca 10.00–10.30

 • přivítání, seznámení s prostory organizace a zázemím pro stážisty, s kolegy, seznámení s průběhem stáže, seznámení s jednotlivými cíli stážistů (co konkrétně potřebují, očekávají, abychom na to mohli zareagovat a přizpůsobit tak dle možností průběh stáže)

Cca 10.30–11.00

 • představení organizace: historie, organizační struktura a personální obsazení jednotlivých služeb, finanční zázemí organizace, kultura organizace – propagační materiály, výroční zprávy, webové stránky, BOZP, mlčenlivost, zodpovězení dotazů, diskuze ohledně praxe

Cca 11.00–12.00

 • představení služeb, ve kterých budou vykonávat stáž: metodické materiály služby (NZDM), prostory a okolní prostředí služby, specifika a potřeby našich klientů, seznámení se s evidencí služeb, představení náplně jednotlivých pracovníků (vedoucí programu, zástupce programu, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách), specifika ambulantní a terénní formy, spolupráce s návaznými institucemi + členství v různých odborných skupinách a přínos pro praxi NZDM, představení programu skrz výpověď klienta v rámci propagačního videa, možnost nahlédnout do složky klienta (anonymně), zodpovězení dotazů, diskuze ohledně praxe

Cca 12.00–13.00

oběd

Cca 13.00–18.30

 • uvedení pracovníky klubu do momentální situace na klubu, v terénu; seznámení s aktuálními klienty (jejich popis, práce s ním) 
 • přímá práce s klienty (buď ve formě ambulantní, nebo terénní), je možné navštívit obě formy práce, běžné zapojení se do práce v přítomnosti 2 pracovníků 
 • zpětná vazba, diskuze ohledně praxe, zodpovězení otázek, společné evidování služeb

2. den

11.00–12.30

 • zhodnocení prvního dne stáže, zodpovězení dotazů, diskuze ohledně praxe (zhodnocení bude probíhat za přítomnosti koordinátora, ale i pracovníků z přímé práce) 
 • seznámení se s plány a cíli programu na nadcházející období, seznámení se s FB profilem NZDM (online prací s klienty), seznámení se s veřejnými akcemi, které pořádáme, dále dle konkrétního zájmu stážistů

Cca 12.30–13.00

 • oběd

13.00–18.30

 • uvedení pracovníky klubu do momentální situace na klubu, v terénu; seznámení s aktuálními klienty (jejich popis, práce s ním) 
 • přímá práce s klienty (buď ve formě ambulantní, nebo terénní), je možné navštívit obě formy práce, běžné zapojení se do práce v přítomnosti 2 pracovníků 
 • zpětná vazba, diskuze ohledně praxe, zodpovězení otázek, společné evidování služeb

3. den

Cca 11.30–12.00

 • zhodnocení druhého dne stáže, zodpovězení dotazů, diskuze ohledně praxe (zhodnocení bude probíhat za přítomnosti koordinátora, ale i pracovníků z přímé práce)

Cca 12.00–12.30

 • oběd

Cca 12.30–18.00

 • uvedení pracovníky klubu do momentální situace na klubu, v terénu; seznámení s aktuálními klienty (jejich popis, práce s ním) 
 • přímá práce s klienty (buď ve formě ambulantní, nebo terénní), je možné navštívit obě formy práce, běžné zapojení se do práce v přítomnosti 2 pracovníků

Cca 18.00–19.00

 • zhodnocení stáže, závěrečná reflexe, zhodnocení jednotlivých cílů stážistů (jestli odjíždí s tím, pro co si přijeli) zodpovězení dotazů, diskuze ohledně praxe (zhodnocení bude probíhat za přítomnosti koordinátora, ale i pracovníků z přímé práce), zjištění spokojenosti s průběhem stáže

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu – formát A4 – a také ve svém regionu, nebo na závěrečné konferenci projektu, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat.

Termín stáže:

 • 6. – 8. října 2020

Organizační informace:

Náklady na ubytování (3 noci) účastníků stáže budou hrazeny z projektu „Nové výzvy pro streetwork“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Dopravu na místo stáže a stravování si účastníci hradí na vlastní náklady. V případě dojezdu z velké vzdálenosti je možné zaplatit ubytování již den předem.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky: 1. 9. 2020

Přihlásit se na stáž můžete ZDE.

Po termínu uzávěrky přihlášek pošleme všem přihlášeným informační email, zda byli příp. nebyli vybráni. Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Nové výzvy pro streetwork“ v rámci Operačního program Zaměstnanost, ESF.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Více informací o stáži Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776