Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Základy práce s klientem pod vlivem alkoholu nebo OPL

Cílem semináře je naučit se pracovat v rámci pravidel služby a „vstupu pod vlivem“ tak, aby to bylo co nejefektivnější pro klienta i pro službu a nabízené sociální výkony.

Česká asociace streetwork Vás zve na seminář „Základy práce s klientem pod vlivem alkoholu nebo OPL“. Jednodenní seminář (8 hod.) pro max. 20 lidí je určen pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby. Seminář má akreditaci MPSV.

Termín semináře:

26. listopadu 2019

Výuka:

10.00–18.00 hod.

Lektorka kurzu:

Mgr. Zuzana Guryčová – praxe v nízkoprahových službách 10 let (K-centrum, terénní program, NZDM), v současnosti působí jako kontaktní pracovnice v NZDM Blansko, Společnost Podané ruce, o.p.s.

Mgr. Helena Kotová – praxe 16 let v nízkoprahových službách (NZDM, K-centrum, terénní práce), načas přerušené zaměstnáním v Probační a mediační službě ČR, nyní regionální koordinátorka ČAS v Ústeckém a Středočeském kraji. Lektorka a hodnotitelka kvality České asociace streetwork, metodička sociálních služeb.

Anotace semináře:

  • Cílem semináře je naučit se pracovat v rámci pravidel služby a „vstupu pod vlivem“ tak, aby to bylo co nejefektivnější pro klienta i pro službu a nabízené sociální výkony. V rámci setkání probereme možné varianty pravidel, a také probereme různé fáze bytí pod vlivem, naučíme se, jak vliv poznat a jak začít rozhovor s klientem na toto téma.
  • Budeme se dotýkat vašich vlastních postojů, probereme práci s pravidly jako nástrojem naší práce a dotkneme se dodržování hranic a nastavených pravidel.
  • Seminář navazuje na publikovaný text a vystoupení autorů na konferencích, posune se ale již od otázky zda vstup pod vlivem ano či ne, právě k postoji ANO. Na semináři se účastníci dozví, jak tedy konkrétně s klientem v různých fázích stavu pod vlivem pracovat. Zda se to dá, jaké jsou rizika a pozitiva, co to může přinést z hlediska důvěry, vztahu s klientem, spektrem zakázek a posunu klienta směrem k řešení svého problému.
  • Seminář nese poselství „naši klienti mají tyto charakteristiky a proto s nimi chceme pracovat“. Seminář není určen k přesvědčování o tom, že takto ano, spíše se jedná o vzájemné pochopení, sdílení zkušeností a myšlení v zájmu klienta. V semináři je počítáno s Vaším aktivním zapojením a podobným postojem.

Úkol pro účastníky předem: zaslat jej na email smejkalova@streetwork.cz nejpozději do 5. 11. 2019

  • Jak máte nastaven vstup pod vlivem do zařízení? Chtěli byste něco změnit? Očekávání od kurzu?
  • Případ, kdy jsem měl/a s hranicemi problém: popsat situaci, která nastala v souvislosti se vstupem pod vlivem. Co to ve mně vyvolalo/jak jsem se cítil/a? Je něco, co bych zpětně udělal/a jinak? Co by mi pomohlo situaci zvládnout, kdyby se stala příště?

Místo konání:

Klimentská, Praha. K dispozici káva, čaj. Strava zajištěna není.

Cena semináře:

Cena kurzu stanovena ve výši 1950 Kč. Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z. s. cena 1650 Kč.

Uzávěrka přihlášek: 5. 11. 201

Přihlásit se na kurz můžete ZDE.

 

Tagy

Cena kurzu

1 950

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 650.

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776