Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Jak vést malý tým II

ČAS vyhlašuje dvoudenní kurz (16 hod.) pro max. 15 osob Jak vést malý tým II. Kurz má akreditaci MPSV

Máte teoretický základ ve vedení lidi, ale neumíte ho dobře propojit s praxí? Potřebujete sdílet své zkušenosti s jinými na stejné pozici jako jste vy? Uvítáte praktické nápady pro zlepšení vaší práce s lidmi? Zúčastněte se kurzu Jak vest malý tým II. Kurz reaguje na podněty a přání absolventů úspěšného kurzu Jak vést malý tým. Vzdělávací program je zaměřen na konkrétní dovednosti vedení malého týmu lidí. Kurz doporučujeme absolventům kurzu Jak vést malý tým jako navazující program, mohou se ho však účastnit i ostatní zájemci.

"Objevte svůj hlas - nechte jej zaznít - inspirujte druhé, aby i oni objevili svůj hlas."
(S. Covey)

Termín kurzu:

13.–14. 11. 2019

Výuka:

1 den: 10.00–17.15
2 den: 9.00–16.15

Lektorka kurzu:

Mgr. Svetlana Pokorná – Vrablecová

Vystudovala jsem PdF UK v Bratislavě obor sociální práce. Mé pracovní zkušenosti jsem získala hlavně v přímé práci s lidmi s duševním onemocněním v organizaci, kde jsem pracovala jako vedoucí tréninkové kavárny a posléze na pozici personalistky sdružení. Dále jsem pracovala na pozici vedoucí Sociálně aktivizační služby v organizaci, která poskytuje služby rodinám s dětmi se sluchovým postižením.

V současné době pracuji jako supervizorka, metodička a lektorka vzdělávacích programů pro neziskové organizace, které pracují s různými cílovými skupinami.

V mé práci s lidmi se nechávám inspirovat myšlenkovými předpoklady systemického přístupu, který je mi blízký. Ve spolupráci s účastníky vzdělávání se snažím vytvářet příjemné, respektující prostředí, což znamená, že děláme to, co lidem sedí, co potřebují a co považují za užitečné.

Ve volném čase se věnuji své rodině, hudbě, ráda fotím a chodím na procházky.

Anotace kurzu:

Společně se zaměříme např. na tato témata:

  • Jak efektivně vést porady - druhy porad, struktura a umění vedení porad. Účastníci si vyzkouší vést skupinovou diskuzi za pomoci metody: strukturované řízené diskuze.
  • Komunikační dovednosti - jak dávat konstruktivní zpětnou vazbu. Vedoucí týmů si ve skupinách vyzkouší vytvořit různé varianty konkrétních vět, které mohou použít v praxi.
  • Všichni dostanou možnost před kurzem samotným napsat témata, která je zajímají. Na základě těchto témat budeme pracovat s tzv."Tématy na přání – sdílení dobré praxe".
  • Vzdělávání vychází z potřeb účastníků, pracujeme spolu na bázi dobrovolnosti, interaktivní formou v příjemné tvořivé atmosféře....

Příloha:

Očekávání kurzu

Vyplněné Očekávání kurzu pošlete na email smejkalova@streetwork.cz

Místo konání:

Klimentská, Praha. K dispozici káva, čaj. Ubytování ani stravování nezajišťujeme.

Cena semináře:

Cena kurzu stanovena ve výši 2 800 Kč. Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 200 Kč.

Uzávěrka přihlášek: 23. 10. 2019 V kurzu jsou volná místa a je možné se hlásit i po uzávěrce

Tagy

Přílohy

Cena kurzu

2 800

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 200.

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776