Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Základy terénní práce s mládeží

Terénní práce jako specifická forma práce s dětmi a mládeží.

Česká asociace streetwork Vás zve na třídenní kurz (24 hod.) „Základy terénní práce s mládeží“. Kapacita semináře je max. 16 osob. Kurz má akreditaci MPSV.

Komu je seminář určen:

  • pracovníkům v NZDM a NK, kteří uvažují o rozšíření služby o terénní část
  • začínajícím terénním pracovníkům

Termín semináře:

27. – 29. 11. 2019

Výuka:

1. den: 10 – 18 hod.
2. den: 9 – 17 hod.
3. den: 9 – 16 hod.

Lektoři kurzu:

Mgr. Zuzana Šťastná

Vystudovala jsem FSV a Z UKF v Nitře, obor sociální práce. Pět let jsem pracovala jako terénní pracovnice s uživateli drog a ženami pracujícími v sex byznysu. 6 let pracuji v terénu, klubu a online v NK Likusák s cílovou skupinou dětí a mladých lidí ve věku 12 až 26 let. Spolupracovala jsem na terénním průzkumu na zakázku obce.

Bc. Lukáš Kudláček

Vystudoval jsem sociální politiku a sociální práci na FSS MU v Brně. Rok jsem pracoval s uživateli drog a dva a půl roku s cílovou skupinou dětí a mladistvých ve věku 12 až 26 let jako terénní i klubový pracovník, včetně práce online. Mám zkušenosti s tvorbou a realizací preventivních programů pro mládež a rodiče na téma kyberšikany a návykových látek.

Anotace kurzu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s terénní prací, jakožto specifickou formou práce s mládeží. Prostor bude dán nejen teorii, ale zejména praktickému nácviku pomocí modelových situací. Společně se tak podíváme na problematiku streetworku od zmapování lokality, přes nastavení služby a požadavků na pracovníka, až k navazování a udržení kontaktu s cílovou skupinou. Kurz v neposlední řadě ukazuje a pomáhá sdílet dobrou praxi.

Osnova kurzu:

  • Specifika terénní práce a její různé podoby
  • Nastavení terénu pro konkrétní služby
  • Požadavky na terénního pracovníka
  • První kontakt a oslovování
  • Jak kontakt v terénu udržovat
  • Specifické situace v terénu a jejich řešení
  • Online kontakt jako součást terénní práce
  • Monitoring nové lokality

Místo konání:

Ratolest, Brno. K dispozici káva, čaj. Stravu ani ubytování nezajišťujeme.

Cena semináře:

Cena kurzu stanovena ve výši 4 200 Kč.  Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 700 Kč.

Uzávěrka přihlášek: 6. 11. 2019

Přihlásit se na kurz můžete ZDE.

Tagy

Cena kurzu

4 200

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 700.

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776