Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Lektorské dovednosti

Kurz určený zkušeným a středně zkušeným pracovníkům, kteří se chystají lektorovat.

Česká asociace streetwork Vás zve na kurz Lektorské dovednosti. Jedná se o dvě setkání (jedno dvoudenní a jedno jednodenní setkání) v průběhu jednoho roku pro max. 16 lidí.

Komu je kurz určen:

 • Spíše zkušeným a středně zkušeným pracovníkům z přímé práce i ve vedoucích pozicích, kteří již mají zkušenost jako lektoři, případně dlouhodobou zkušenost jako frekventanti,
 • chystají se v roce kurzu lektorovat vlastní nebo přidělené téma (organizace požaduje prezentaci),
 • mají z lektorování ( některé fáze, situace…) obavy, nejsou si jisti vlastními kompetencemi, jsou motivováni svoje kompetence posílit,
 • chtějí porozumět „lektorování“ v souvislostech a je jim blízké procesní uvažování.
 • Kurz je založen na supervizních přístupech a zprostředkovává sebezkušenostní formou a na základě skupinové diskuze náhled na situaci "učícího setkání".

Termíny setkání:

 • 1. setkání 3.– 4. 12. 2019 (16 hod.)
 • 2. setkání 8. 4. 2020 (8 hod.)

Výuka:

 • 1. den 10 – 18 hod.
 • 2. den 9 – 17 hod.

Na druhé setkání musí mít frekventanti „živý materiál“ – tzn. že odlektorovali alespoň jednu akci (lépe více) v interním či externím vzdělávání.

Lektor kurzu:

Mgr. Michal Zahradník – lektor a supervizor České asociace streetwork, spolu s Evou Vernerovou lektor sebezkušenostního výcviku Kompetence ke kontaktní práci.

Anotace kurzu:

1. setkání

Blok 1: „Lektorování“ jako vztah (profesionální aliance) – kontext a obsahy
 • Poměření vlastních zkušeností a sdílení obav
 • Mapa situace – zvědomění přítomných prvků, obsahy jednotlivých prvků
 • Kdo (co) všechno je zodpovědný za výsledek? – zdroje a prostředky moci ve vztahu, zodpovědnost zúčastněných
 • Role aneb kdo je tu učitel a kdo žák – partnerský přístup ve vzdělávání
 • Potřeby ve vztazích dle Erskina a jejich uplatnění
 • Zdroje uplatnění vlastní autority, formální x osobnostní zdroje
 • Revize vlastních zdrojů a slepých míst (polarity) – vytýčení rozvojových úkolů
Blok 2: „Lektorování“ jako vztah v procesu – dynamika
 • Výkon versus proces
 • Dynamika zúčastněných prvků (lektora, skupiny, frekventantů, kontextu, klientů atd.)
 • Mapa dynamiky procesu „lektorování“ – role lektora při harmonizaci
 • Praktické zakotvení – tipy a triky (jak se připravovat, jak navazovat vztah, co s „rušiči“, co s nenadálými situacemi, zdroje sebepodpory při lektorování, teorie pákových bodů apod.)
 • Zpřesnění vlastních rozvojových cílů – zadání úkolů a experimentů

2. setkání

Blok 3: Supervizní ukotvení lektorských zkušeností z praxe
 • Sdílení zkušeností
 • Práce s mapou vztahu a schématem dynamiky – přiřazení zkušeností
 • Skupinová supervize nad frekventovanými tématy – zakotvení do doporučení dobré praxe – vytváření desatera nebo kuchařky
 • Reflexe naplnění osobních rozvojových cílů – zpřesnění na další období

Co si odnáší absolventi:

 • Realistický odhad vlastních schopností a zdrojů,
 • jejich úzkost/tréma je přiměřená výzvám a úkolům,
 • orientují se v procesu – ví, kde se zrovna nachází a umí pojmenovat, co se právě děje a kdo za to nese zodpovědnost,
 • jsou si vědomi, co mohou způsobit/ovlivnit a co je mimo jejich vliv,
 • jsou připraveni reagovat na potřeby frekventantů v souladu se svými potřebami,
 • vnímají „učení“ jako vztah vzájemnosti – partnerský proces (kde obě strany získávají),
 • mají praktické vědomosti a dovednosti v přípravě, organizaci, vedení a vyhodnocování úspěšnosti své lektorské „mise“.

Pro získání certifikátu je třeba absolvovat min. 20 lektorských hodin z 24 hodin a to včetně závěrečného setkání.

Místo konání:

Klimentská, Praha

Cena semináře:

Cena kurzu stanovena ve výši 3 600 Kč. Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 700 Kč.

Uzávěrka přihlášek: 12. 11. 2019 V kurzu je ještě volné místo, hlásit se můžete i po uzávěrce.

Přihlásit se na kurz můžete ZDE.

Tagy

Cena kurzu

3 600

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 700.

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776