Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Individuální plánování v nízkoprahových službách (děti a mládež)

aneb neučte se vyplňovat formuláře, naučte se o plánování přemýšlet!

Česká asociace streetwork Vás zve na kurz Individuální plánování v nízkoprahových službách, který je určen pro pracovníky sociálních služeb pro děti a mládež. Dvoudenní kurz (16 hod.) má kapacitu max. 20 osob a je akreditován u MPSV.

Komu je kurz určen:

profesionálním pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby zejména NZDM a SW

Termín kurzu:

19.–20.  11. 2019

Výuka:

1. den: 10.00–18.00 hod.

2. den: 8.00–16.00 hod.

Lektor kurzu:

Ing. Mgr. Aleš Herzog – Pracuje jako terénní pracovník s uživateli drog v Praze. Vedoucí Terénních programů SANANIM. Lektor je inspektorem sociálních služeb. Zabývá se od roku 1998 metodikou nízkoprahových služeb s různými cílovými skupinami. V NZDM pracoval 8 let.

Anotace kurzu:

Kurz je určen pro pracovníky v přímé práci, i pro vedoucí a metodiky služeb. Lektor vyvíjí od roku 2006 metody, jakými nízkoprahové služby mohou naplňovat standardy kvality sociálních služeb v oblasti jednání se zájemcem, uzavírání dohod a individuálního plánování. Tyto metody jsou prověřeny praxí i inspekcemi (např. dohodoplánování, rozhovor o životě a cíli spolupráce, záznamy IP ve stylu Příběh, Úkol, Tady a teď, Koloběh – cyklický evaluační model.)

Kurz směřuje k tomu, aby si pracovníci zvědomili, že individuální plánování je vlastně strukturované přemýšlení o klientech. Účastníci semináře typicky po jeho skončení hodnotí individuální plánování jako proces, který dlouhodobě intuitivně dělají a mají chuť jej využívat a rozvíjet jako smysluplný nástroj pro dosahování přínosu pro klienty svého zařízení.

Pracovníci si na kurzu vytvoří záznamy individuálních plánů vlastních klientů a dostanou je v elektronické podobě.

Notebook s sebou je výhodou.

1. den

 • Zákon o sociálních službách, standardy – proč a jak jim rozumět.
 • Jak ovlivňují cíle a cílová skupina zařízení individuální plánování? Jaký je rozdíl mezi individuálním plánováním a plánem?
 • Procesní standardy kvality a individuální plán jako proces
 • Cíle spolupráce: Jak se vypořádat s osobním cílem klienta?
 • Zaznamenávání individuálního plánu. V rámci semináři vytvářejí účastníci formou cvičení individuální plány konkrétních klientů.
 • Přehled ve světě používaných přístupů k individuálnímu plánování
 • Nácvik tvorby individuálních plánů

2. den

 • Nácvik tvorby individuálních plánů.
 • Typické chyby při plánování
 • Typické "modelové" přístupy, jakými nízkoprahové služby řeší naplnění standardů 3,4,5. Hledání dalších způsobů naplňování standardů 3, 4, 5. Cvičení na vytváření herního pole pro cestu klienta službou. Pracovníci si odnesou vlastnoručně vytvořené schéma procházení klienta službou.

Místo konání:

 • Klimentská, Praha
 • K dispozici káva, čaj.
 • Strava zajištěna není.

Cena kurzu:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 2 400 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s. cena 1 800 Kč.

Uzávěrka přihlášek: 29. 10. 2019

Tagy

Cena kurzu

2 400

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 800.

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776