Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Výměna zkušeností – Diakonie ČCE, středisko Západní Čechy

Dvoudenní výměna zkušeností pro max. 5 začínajících pracovníků z nízkoprahových sociálních služeb v rámci celé ČR.

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Je dobré být v ČAS“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002231 vyhlašuje nabídku Dvoudenní výměny zkušeností – Klub Fontána pro děti a mládež + Klub Uličník pro děti a mládež (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy).

V rámci projektu „Je dobré být v ČAS“ nabízíme dvoudenní výměnu zkušeností pro max. 5 vybraných osob pracujících v nízkoprahových sociálních službách v rámci celé ČR. Výzva je primárně určena pro pracovníky členských zařízení ČAS. Hlásit se ale mohou i pracovníci z řad nečlenů. V případě nenaplnění kapacity, budeme zařazovat i pracovníky z těchto organizací, jakožto potencionálních nových členů asociace. 

Výměna zkušeností je určena pro začínající pracovníky a pracovnice (praxe 0-2 roky) a proběhne v Klubu Fontána pro děti a mládež + Klubu Uličník pro děti a mládež, Domažlice (Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy).

Klub Uličník pro děti a mládež – je registrovanou sociální službou NZDM, zařízení je členem České asociace streetwork, z.s.  . 

Klub Fontána pro děti a mládež – je registrovanou sociální službou NZDM, není členem ČAS.

Klub Fontána pro děti a mládež – ambulantní klub v Domažlicích, cílová skupina 6 až 20 let, zahájení provozu v roce 2011. Provozní doba pondělí až čtvrtek 12:30 až 17:00 hod. Tříčlenný tým pracovníků. Jde o zaběhnutý Klub v příhraničním městě s cca 11 tisíci obyvatel. Denní návštěvnost Klubu se pohybuje od 15 do 25 klientů. Pro klienty je připravován měsíční tematický program plný aktivit, kterých se mohou zúčastnit. Aktivity odráží aktuální dětí v Klubu, případně ve společnosti. Mají preventivní charakter. Zapojují se tím do celoroční soutěže o Husťáka roku. Vítězem je vždy 5 nejaktivnějších klientů. Klub se zapojuje do komunitního dění zejména svojí aktivní účastí na Dni sociálních služeb či realizací preventivní akce Projdi si pubertou, která se uskutečňuje jednou ročně. Navázána velmi dobrá spolupráce s místní praktickou školou.

Klub Uličník pro děti a mládež – mobilní terénní práce – Poběžovice, Bělá n. Radbuzou, Mutěnín a Hostouň, cílová skupina 6 až 20 let. Realizace od ledna 2015. Provozní doba pondělí až čtvrtek 12:00 – 17:00 hod. Tříčlenný tým pracovníků. Klub Uličník poskytuje formou speciálně upraveného automobilu nízkoprahovou sociální službu dětem a mládeži v lokalitách, kde by ambulantní forma služby nebyla efektivní (ekonomicky, kapacitně). Mobilní automobil poskytuje zázemí pro pracovníky i klienty. Vlivy počasí tolik neovlivňují poskytování služby jako je tomu u klasické terénní práce. Je možné klientům nabídnout tepelný komfort a intenzivněji pak pracovat na jejich zakázkách. Zázemí automobilu dává službě čitelnější charakter. Klientům dává jistotu v tom, že dokážou službu vyhledat, protože auto stojí pravidelně na stejném místě. Na každý měsíc je v Klubu připravený tematický program plný aktiv preventivního charakteru. Náplň práce pracovníku nespočívá pouze v činnosti v mobilním Klubu. Tříčlenný tým umožňuje kromě práce v autě a jeho okolí také vyhledávat cílovou skupinu na jiných místech lokality a případně poskytovat službu přímo v ulicích měst. Během realizace se snažíme o využívání zdrojů celé komunity, realizovány projekty ve prospěch obce (obnova autobusového nádraží apod.).

Cíl výměny zkušeností:

  • umožnit účastníkům sebrat zkušenosti a získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele,
  • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe,
  • seznámit účastníky s metodickými postupy a umožnit jim reflexi a srovnání, 
  • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách.

Struktura výměny zkušeností:

Skupina bude po celou dobu doprovázena koordinátorem výměny. 
Skupina účastníků bude rozdělena na dvě skupiny, přičemž první den bude jedna skupina v ambulantním Klubu Fontána a druhá v mobilním Klubu Uličník. Druhý den se skupiny vymění. 

1. den:  

9:00 – 11:00 hod. – společné zahájení v Domažlicích (admin. zázemí obou zařízení), úvodní setkání vedené koordinátorem 
11:00 – 12:00 hod. – oběd skupiny A + příprava na službu – Klub Fontána/přesun skupiny B do lokality Klubu Uličník + oběd
12:00 – 17:00 hod. – přímá práce skupin v Klubech
17:00 – 18:00 hod. – přesun skupiny B zpět do Domažlic, evaluace služby v Klubu Uličník/evaluace služby v Klubu Fontána (skupina A), ubytování

2. den:

10:30 – 11:00 hod. – společné zahájení v Domažlicích (admin. zázemí obou zařízení), průběžná evaluace vedená koordinátorem 
11:00 – 12:00 hod. – oběd skupiny B + příprava na službu – Klub Fontána/přesun skupiny A do lokality Klubu Uličník + oběd
12:00 – 17:00 hod. – přímá práce skupin v Klubech
17:00 – 17:30 hod. – přesun skupiny A zpět do Domažlic, evaluace služby v Klubu Uličník/evaluace služby v Klubu Fontána (skupina B)
Společně:
17:30 – 19:30 hod. – evaluace, reflexe a vyhodnocení výměny zkušeností – vedeno koordinátorem

Obsah výměny zkušeností: 

Rozdělení do skupin, organizační záležitosti, BOZP, mlčenlivost apod. Seznámení se zařízeními, jejich prostory, pravidly, charakteristikou cílové skupiny, která zařízení v dané době navštěvuje. Dále zaměření na metodické postupy (odlišnost a specifika ambulantního a mobilního klubu), limity a možnosti obou forem poskytování služby. Následně spolupráce na přípravě tematické aktivity, doladění programu na odpolední hodiny, kdy bude aktivita realizována přímo na službě. Zapojení do běžného dění v Klubech. V rámci průběžné a závěrečné evaluace – zodpovězení otázek, diskuze nad metodikami.

 Každý absolvent výměny zkušeností bude povinen uspořádat do 1 měsíce od ukončení výměny zkušeností ve své vysílající organizaci seminář, v rámci kterého předá kolegům výstupy z absolvovaného pobytu. Do kanceláře ČAS pak bude povinen dodat sken prezenční listiny semináře s popsanými tématy prezentace. 

Termín výměny zkušeností: 

  • 21. - 22. 5. 2018 

Organizační informace: 

Náklady na ubytování (1 noc) účastníků výměny zkušeností budou hrazeny z projektu „Je dobré být v ČAS“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Dopravu na místo výměny zkušeností a stravování si účastníci hradí na vlastní náklady. 

Termín uzávěrky pro podání přihlášky: 30. 4. 2018 

Po termínu uzávěrky přihlášek, tj. 3 týdny před začátkem výměny zkušeností/ pošleme všem přihlášeným informační email, zda byli vybráni na výměnu zkušeností.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce. 

Organizátor: 

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Je dobré být v ČAS“ v rámci Operačního program Zaměstnanost, ESF.
V rámci projektu proběhne celkem 8 výměn zkušeností, 5 jich již bylo realizováno v roce 2017: Projekt - výměny zkušeností

Kontaktní osoba: 
Klára Šmejkalová
Koordinátorka členské základny projektu OPZ
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776