Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – Beztíže, Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, realizovala 7. – 9. 3. 2022 třídenní odbornou stáž v Beztíži, Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita.