Nebylo nic nalezeno.

Stáž na Dětské psychiatrické klinice FN Motol, 2. termín

2. termín odborné stáže na klinice Dětská psychiatrická klinika FN Motol, která byla realizována v rámci projektu OPZ „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187.

Tagy