Nebylo nic nalezeno.

Navržení v kategorii Osobnost roku 2020-21

Hlasujte pro osobnost roku 2020-21 – vybírat můžete z pěti různých osobností nízkoprahových sociálních služeb. Navržení jsou: Jana Břenková, vedoucí NZDM DROM (DROM, romské středisko), Monika Kochlöflová, vedoucí poradenského centra R-R České Budějovice a terénních týmů Jihočeského kraje a kraje Vysočina (ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s.), Jan Kopic, vedoucí, terénní a ambulantní sociální pracovník Nízkoprahového klubu Likusák (RATOLEST BRNO, z.s.) Ondřej Šulc, sociální pracovník, vedoucí Centra terénních programů Středočeského kraje a K-centra Mladá Boleslav (Semiramis, z.ú.) a Kamila Zelená, sociální pracovnice, vedoucí a metodička NZDM Bedna (Ponton, z.s.). Pořadí osobností je abecední.

Jana Břenková, vedoucí NZDM DROM (DROM, romské středisko),  nominace (pdf)

Jana pracuje v NZDM DROM už od r. 2011 – původně jako soc. pracovnice, která se vypracovala na vedoucí. V její činnosti nejsou viditelné známky vyhoření, i přes nejednu překážku, komplikace (včetně vyhraněných situací v období pandemie - především v začátcích) zůstává stále svou. Patří mezi zodpovědné a spolehlivé pracovníky, na které se může bez obav obrátit s problémem či jakoukoliv situací jak kolega, tak klient. Vždy dokázala udržet stabilní, funkční a schopný tým, ve kterém panuje pohoda i energie. Klienti i kolegyně/kolegové ji vnímají jako osobu, pro kterou nikdy nic není problém, se vším si umí poradit a na všechno má řešení. Je týmový hráč a vždy má snahu o vzájemnou spolupráci, kooperaci a vzájemné obohacování a to jak v rámci organizace tak i mimo DROM. A co o ní říkají klienti? "Je s ní fakt sranda a vždycky pomůže."

Monika Kochlöflová, vedoucí poradenského centra R-R České Budějovice a terénních týmů Jihočeského kraje a kraje Vysočina (ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s.); Koordinátorka ČAS pro kraj Jihočeský, nominace (pdf)

Monika pracuje v ROZKOŠI bez RIZIKA (R-R) téměř 17 let. Stála  u zrodu českobudějovického terénního týmu a pobočky R-R v ČB, je součástí rozvoje organizace, jako takové. Nejen díky mnohaleté praxi, ale i díky osobnímu nastavení, pracovitosti a zájmu o druhé lidi je odbornicí v oboru sociální práce. Uplynulé dva roky byly pro všechny neobyčejně náročné, Monika však byla jedna z mála, která nepropadla obávám, ale od samého začátku realisticky kladla otázky a chtěla nalézt řešení, která jdou okamžitě realizovat. Své týmy přirozeně motivovala, vedla a zajišťovala, aby pracovaly v souladu s vládními opatřeními a naplňovaly potřeby cílové skupiny. Zároveň nezapomínala na zaměstnance a jejich možné obavy. Během nouzového stavu se aktivně zajímala i o ostatní cílové skupiny a díky jejímu nasazení a zájmu se podařilo navázat spolupráci s MM České Budějovice a jinými NNO na zajištění důstojné karantény a izolace pro klienty nízkoprahových sociálních služeb. Monika je královna síťování, navazování kontaktů a spolupráce mezi organizacemi a institucemi. V posledním roce se aktivně  věnovala tématu obchodu s lidmi na poli mezioborové spolupráce, dalším z témat, kterým se už několik let věnuje,  je vznik Nízkoprahové ordinace. A jak vidí Moniku kolegové? "Monika je člověk, který svou přítomností, moudrostí, zkušenostmi a humorem obohacuje nejen lidi kolem sebe a je nepostradatelnou součástí týmu, ale je obrovským přínosem pro obor sociální práce. "

Jan Kopic, vedoucí, terénní a ambulantní sociální pracovník Nízkoprahového klubu Likusák (RATOLEST BRNO, z.s.), nominace (pdf)

Honza se pohybuje  v sociálních službách od roku 2014, v roce 2016 nastoupil do NK Likusák jako sociální pracovník, což bylo vždy jeho snem. Od roku 2018 působí jako vedoucí tohoto NZDM. Od roku 2021 je členem správní rady ČAS, lektoruje kurzy “Jak na prevenci v NZDM” a “Oborové minimum nízkoprahových služeb” pod IKP. Působil také jako konzultant evaluace v rámci projektu Společně a odborně a podílel se též na tvorbě metodiky projektu Spolupráce NZDM a VÚ. Také je zapojený v několika mezinárodních projektech jako je například Magic wand nebo IQ streetwork. NZDM bere jako důležitou součást sítě institucí a organizací pomáhajících mladým lidem. Za zmínku stojí také znovunastartování NZDM Pavlač (Ratolest Brno), kde působil jako mentor nového týmu. Jako sociální pracovník je Honza známý především svou orientací na klienta a jeho potřeby. Zároveň je skvělým vedoucím, pro své kolegy inspirací a obohacením, zásadně se zasadil o udržení a rozvoj kvality práce, budování celého týmu i udržení přátelské atmosféry. Neustále pracuje na rozvoji služby, především v online práci a ve spolupráci s dalšími subjekty. Jeho kolegové o něm říkaji: "Zvládá všechny situace v přímé práci s nadhledem, chladnou hlavou, rozvahou a klidem. Dokáže se orientovat v hromadě informací od klienta a ještě s nimi následně pracovat tak, aby klientovi pomohl s jeho momentální situací."

Ondřej Šulc, Sociální pracovník, vedoucí Centra terénních programů Středočeského kraje a K-centra Mladá Boleslav (Semiramis, z.ú.), nominace (pdf) 

Ondra je součástí organizace Semiramis od roku 2008. Přišel mladý a netknutý sociální prací. Časem se z něj stal profesionál každým coulem, neustále odborně roste a záběr jeho znalostí a zkušeností je opravdu široký. Po celou svou kariéru se zasazuje o rozvoj terénních programů a K-centra. Za roky jeho působení v oboru obohatil o svoje znalosti a dovednosti nejednoho kolegu. Neztratil však nic ze zájmu se dále učit. Je obdařen notnou dávkou sebereflexe a pokory. V loňském roce provedl týmy K-centra i terénu velmi úspěšně auditem ČAS. Svým dvojitým angažmá ve vedoucí pozici propojuje oba týmy, což vede k vyšší stabilitě a kompatibilitě. O sociální práci s uživateli návykových látek umí nejen velmi dobře mluvit, ale tyto teorie přenáší i do praxe, tak aby práce dávala co největší smysl a byla přínosná, jak pro klienty, tak pro kolegy. Během loňského roku jeho terénní tým expandoval i do okrajů Prahy, kde v současné době prošlapává terén. Má významný podíl na vzniku, udržení vývoje a funkčnosti databáze BorIS, kterou v současné době využívají mnohé organizace. Jeho kolegové o něm říkají: "Ondřej je týmový hráč, podílí se velmi aktivně na rozvoji organizace, přináší nové podněty a odvážně čelí mnohým výzvám."

Kamila Zelená, sociální pracovnice, vedoucí a metodička NZDM Bedna (Ponton, z.s.), nominace (pdf) 

Kamila pracuje v Bedně od roku 2011, byla u zrodu Bedny a významně se podílela na tom, aby Bedna byl kvalitní „nízkopraháč“. Po nástupu zde několik let pracovala jako kontaktní pracovník. V roce 2018 se stala koordinátorkou, i když se jen těžko vzdávala kusu přímé práce, která ji dosud velmi naplňuje a baví a ve které je dobrá. V týmu Bedny, který se za ta léta kompletně proměnil, je stálicí, která nese poslání služby a předává ho dalším pracovníkům. Jako koordinátorka nepodceňuje spolupráci s dalšími službami, reaguje na aktuální situace a potřeby cílové skupiny. Dlouhodobě se jí daří držet velmi vysoký standard služby,

Kamila je osobnost s velkým O - pro každého, kdo se s ní setká, je nezapomenutelná. V komunikaci s klienty a s kolegy zůstává autentická, pevně si drží své zásady. Je přitom systematická, pečlivá, schopná a zároveň hodně hodně lidská. Její kolegové o ní říkají: "Tato nominace je zároveň poděkováním za její práci, která většinou není procházkou růžovým sadem. A ona se zvládá procházet s grácií, vede s sebou své kolegyně a ukazuje jim svůj pohled na službu, na klienty. A její práce a stopa, kterou zanechává v životech klientů, je dokladem toho, že práce v NZDM má smysl."

Tagy

Přílohy