Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Odborná stáž – Nízkoprahový klub Vrtule (ZDARMA v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Nové výzvy pro streetwork“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649 vyhlašuje nabídku třídenní odborné stáže v Nízkoprahovém klubu Vrtule, Salesiánské středisko mládeže – středisko volného času, o.p.s., Praha.

V rámci projektu „Nové výzvy pro streetwork“ nabízíme třídenní odbornou stáž pro max. 4 vybrané osoby pracující v  nízkoprahových sociálních službách z celé ČR kromě Prahy. Na stáž budeme primárně zařazovat zájemce z organizací, které jsou již zapojeny do projektu Nové výzvy pro streetwork (tj. rovněž schváleny ze strany MPSV) a účastnily se předchozích aktivit projektu OPZ – rozvojového auditu ČAS, metodické podpory či vzdělávacích kurzů.

Stáž proběhne v Nízkoprahovém klubu Vrtule, Salesiánské středisko mládeže – středisko volného času, o.p.s., Praha.

Zařízení poskytuje NZDM v ambulantní i terénní formě. Věková skupina 13 až 22 let, hlavní část klientů je ve věku 14 – 17 let.

Zařízení je členem ČAS. O službách hostitelské organizace a CS detailně na webu www.strediskokobylisy.cz.

Stáž je určena začínajícím i zkušeným pracovníkům.

Cíl stáže:

  • umožnit účastníkům sebrat zkušenosti a získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele
  • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe
  • seznámit účastníky s metodickými postupy, inovativními metodami práce, spolupráci v rámci sítě a umožnit jim reflexi a srovnání
  • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Časový scénář stáže:

Skupina bude po celou dobu doprovázena koordinátorem stáže. Účastníci budou rozděleni do skupin a ve službách se mohou prostřídat.

1. den:

10:30
Seznámení se zařízením a organizací. Rozvržení účastníků do jednotlivých služeb. Informace o práci v síti (Setkání poskytovatelů služeb na Praze 8, spolupráce s MČ, spolupráce s OSPOD, terénní zázemí na škole, využití fotbalu a fotbálku jako rozvojových nástrojů) - všichni

13:30 – 17:30
terén na škole (1. dvojice)

14:00 – 19:30
přiklubový terén a klub (2. dvojice)

2. den:

10:30
prostor na dotazy – všichni

14:00 – 19:30
terén a maringotka – všichni

3. den:

10:30
prostor pro dotazy a zhodnocení prvních dvou dnů – všichni

13:30 – 17:30
terén na škole (2. dvojice)

14:00 – 19:30
přiklubový terén a klub (1. dvojice)

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu – 1 normo strana – a také ve svém regionu či ve svém zařízení, příp. na závěrečné konferenci projektu, uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat.

Termín stáže:

  • 17. – 19. května 2021

Organizační informace:

Náklady na ubytování (3 noci) účastníků stáže budou hrazeny z projektu „Nové výzvy pro streetwork“  v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Dopravu na místo stáže a stravování si účastníci hradí na vlastní náklady. V případě dojezdu z velké vzdálenosti je možné zaplatit ubytování již den předem.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky:

  • 12. 4. 2021

Po termínu uzávěrky přihlášek pošleme všem přihlášeným informační email, zda byli, příp. nebyli vybráni.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Nové výzvy pro streetwork“  v rámci Operačního program Zaměstnanost, ESF.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel.: 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy