Nebylo nic nalezeno.

Odborní konzultanti/ky v rámci projektu iKAP – Inovace ve vzdělávání

Česká asociace streetwork hledá do svého týmu pracovnici/ka pro realizaci aktivity ČAS v rámci projektu iKAP – Inovace ve vzdělávání.

Projekt Inovace ve vzdělávání realizuje Magistrát Hlavního města Prahy. ČAS je partnerem a realizuje jednu část projektu.

Téma: Rovné příležitosti ve vzdělávání, prevence a řešení předčasných odchodů ze vzdělávání.

Aktivity ČAS:

1. Vznik platformy pro řešení problematiky předčasných odchodů ze vzdělávání
2. Individuální podpora ve školách
3. Pilotáž práce multidisciplinárního týmu na vybraných školách
4. Popis dobré praxe včetně popisu pomáhající sítě

Hledáme kolegu/yni na tuto pozici:

Odborní konzultanti/ky – pracovnice/i pro přímou práci se školami, žáky a studenty - Case management, sociální práce, poradenství žáků, studentům a jejich rodinám, spolupráce se školami, pedagogy, pedagogickými institucemi.  0,7 úvazek (sociální pedagogové, soc. pracovníci, apod.) Výše mzdy 32.200 Kč

Časový harmonogram:

Pracovní poměr na dobu určitou – trvání projektu od 1. 4. 2022 do 30. 11. 2023

Životopis a motivační dopis zasílejte do 10. 3. 2022 na adresu: psenicova@streetwork.cz

S dotazy se obracejte na stejnou adresu nebo telefon 728 242 002.