Nebylo nic nalezeno.

Hledáme pracovnice/íky pro projekt Inovace ve vzdělávání

Česká asociace streetwork hledá do svého týmu pracovnice a pracovníky pro realizaci aktivit ČAS v rámci projektu iKAP – Inovace ve vzdělávání. Lokalita: Praha.

Česká asociace streetwork hledá do svého týmu pracovnice a pracovníky pro realizaci aktivit  ČAS v rámci projektu iKAP – Inovace ve vzdělávání. 

Projekt Inovace ve vzdělávání realizuje Magistrát Hlavního města Prahy. ČAS je partnerem a  bude realizovat jednu část projektu. 

Téma: Rovné příležitosti ve vzdělávání, prevence a řešení předčasných odchodů ze vzdělávání. Aktivity ČAS: 

1. Vznik platformy pro řešení problematiky předčasných odchodů ze vzdělávání

2. Individuální podpora ve školách 

3. Pilotáž práce multidisciplinárního týmu na vybraných školách 

4. Popis dobré praxe včetně popisu pomáhající sítě 

Hledáme kolegy na tyto pozice: 

Odborný/á garant/ka – odborný dohled realizace aktivit, zapojení do všech aktivit, vedení ostatních  pracovníků projektu 0,5 úvazku Pravděpodobná výše mzdy 0,5 úvazek 24.000Kč 

Koordinátor/ka projektu – koordinátor všech odborných aktivit projektu, včetně platformy,  koordinace práce konzultantů, spolupráce se zapojenými školami, koordinace vzniku podpůrné sítě,  popis dobré praxe, kontakt s stakeholdery, spolupráce na vzniku multidisciplinárních týmů. Vedení  projektu, administrativa. Úvazek 1,00. Pravděpodobná výše mzdy 1,00 úvazek 45.000Kč 

Odborní konzultanti - pracovníci pro přímou práci se školami, žáky a studenty Case management,  sociální práce, poradenství žáků, studentům a jejich rodinám, spolupráce se školami, pedagogy,  pedagogickými institucemi. 2,00 úvazek (sociální pedagogové, soc. pracovníci, apod.) možno 4x 0,5  úvazek. Pravděpodobná výše mzdy 1,00 úvazek 46.000Kč 

Časový harmonogram: 

Pracovní poměr na dobu určitou – trvání projektu od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2023 

Životopis a motivační dopis zasílejte do 3. 9. 2021 na adresu: zikmundova@streetwork.cz S dotazy se obracejte na stejnou adresu nebo telefon 774 913 777.

Tagy