Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Panelová diskuze – Dítě v síti

Konferenční příspěvek Dítě v síti přináší diskuzi na velice aktuální téma terénní sociální práce v online prostoru. V čem se práce ve virtuálním prostředí liší od klasického terénu a jaké má parametry? Proč je na síti zásadní práce s hranicemi? Jaké jsou mezi mladými lidmi na internetu aktuální trendy a můžeme s vývojem jako sociální pracovníci vůbec držet krok?

Představujeme Vám poslední příspěvek z konference Terénní a nízkoprahové programy 2020/21 – Limity a etika v sociální práci. Jsme rádi, že jsme Vám i přes nepřízeň okolností mohli vybraná témata zprostředkovat alespoň touto cestou. Děkujeme Vám za Vaši účast a za všechny ohlasy, které nás pozitivně překvapily a motivovaly do další práce. Již nyní se těšíme s Vámi na viděnou na další konferenci v roce 2022, v tradičním místě a formátu. 

Prostředí internetu a sociálních sítí je dětem a dospívajícím tak blízké, že je začínáme označovat za jejich přirozené prostředí. Je tedy logické, že se do virtuálního prostoru za dětmi vydávají také nízkoprahové sociální služby. Jakým způsobem, to je otázka pro Mgr. Alici Egertovou z Proxima sociale, Mgr. Václavu Egermaierovou z Diakonie Západ a pro Mgr. Karolínu Brabcovou z České asociace streetwork. Panelovou diskuzi moderuje Martina Zikmundová z České asociace streetwork. 

Anotace příspěvku:

Tři organizace, tři online terénní programy, tři různé platformy a přístupy. Jak vypadá prvkontakt ve virtuálním terénu a v čem spočívají rozdíly oproti klasické terénní práci. Otázky, které je nutné si předem položit, než se pustíme do zavádění online nízkoprahové sociální služby. Hranice služby a hranice pracovníků. Osobnost pracovníka, autenticita a trendy.

Pokračujte na stránku konference Terénní a nízkoprahové programy 2020/21 – Limity a etika v sociální práci a čtěte více informací o konferencích ČAS.

Další příspěvky konference:

Medailonky přednášejících:

Mgr. Václava Egermaierová – vystudovala TF JČU, obor Sociální a charitativní práce a Etika v sociální práci. Na poli nízkoprahových služeb pracuje již deset let, a to především s cílovou skupinou dětí a mládeže v rámci ambulantních i terénních forem práce, aktuálně se zaměřuje na práci s touto cílovou skupinou ve virtuálním prostředí. V současnosti je také projektovou manažerkou neziskové organizace poskytující nejen sociální, ale také doprovázející a vzdělávací služby a preventivní programy. Působí jako lektorka kurzů, auditorka kvality nejen nízkoprahových sociálních služeb.

Mgr. Alice Egertová – studovala obor Sociální práce a sociální politika na univerzitě v Hradci Králové, je z organizace Proxima Sociale, kde od ledna pracuje jako vedoucí programů pro děti a mládež – sekce II. V organizaci je už řadu let, začínala na terénu na Jižním Městě, zaučila se v probačním programu, působila v primárních prevencích a koordinovala Terénní program na Praze 9.

Mgr. Karolína Brabcová – vystudovala sociální práci na Masarykově univerzitě v Brně. V sociální oblasti působí od roku 2008, převážně jako terénní sociální pracovnice s cílovou skupinou děti a mládež. V minulosti se podílela na rozjezdu terénního programu při NZDM Vrtule, nebo stála u zrodu tohoto typu služby v Estonsku skrze projekt Rua crew (Tallinn, Estonsko). Od roku 2020 svoje schopnosti rozšířila i o online formu terénní sociální práce v rámci projektu streetwork online pod hlavičkou ČAS, z.s. 

Tagy