Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Regionální konference (JHČ): Společně a odborně

Česká asociace streetwork, z. s. v rámci projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188 a ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích připravila konferenci s názvem Společně a odborně.

Termín konání: 

  • 16. 6. 2022, 9:30–15:00

Místo konání: 

  • J. Boreckého 1167, 370 11 České Budějovice

Přihláška:

  • Přihlašovat se můžete ZDE do 6. 6. 2022.

Program: 

9:00–9:30
Registrace

9:30–9:45
Přivítání

Bc. Monika Kochlöflová, regionální koordinátorka ČAS         

Úvodní slovo
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro sociální oblast

9:45–10:15
Terénní forma NZDM v praxi

Mgr. Kateřina Buriánová, Salesiánské středisko mládeže České Budějovice

10:15–10:45 
Housing first. Zkušenosti sociální pracovnice v pilotním projektu
Mgr. Nikola Machová, Mezi proudy, o.p.s.

10:45–11:00
Přestávka

11:00–11:30
Mezioborová spolupráce u žen poskytující placené sexuální služby. Kazuistika. 

Mgr. Veronika Bílková, ROZKOŠ bez RIZIKA

11:30–12:00
MILOSTIVÉ LÉTO v kontextu sociálních práce

Mgr. Lucie Novotná, THEIA – krizové centrum, o.p.s 
Bc. Lenka Rosendorfová, THEIA – krizové centrum, o.p.s 

12:00–12:45
Oběd

12:45–13:30
Obchod s lidmi v ČR se zaměřením na děti a mládež

Mgr. Pavla Zahradníková, Ministrovo vnitra ČR

13:30–14:00
Dobrá praxe OSPOD v péči o děti a mladiství z Ukrajiny

Mgr. Zdeňka Šindelářová, Městský úřad Jindřichův Hradec
Mgr. Bc. Karel Holý, Městský úřad Jindřichův Hradec

14:00–14:15
Časem s ČASem

Bc. Monika Kochlöflová, Česká asociace streetwork

14:15–15:00
Dotazy, diskuse, závěr konference

Tagy

Přílohy